Етикет: ТРГ

Интелигентните селища са във фокуса на нова експертна група в края на...

По време на ТРГ ще се даде дефиниция за интелигентните селища и

Вкарват оранжериите в специален регистър, записалите се – с помощи

Минимумът е 5 дка площ, ще се изискват документи за сертифицирани семена

Собствениците на гори в зони от Натура 2000 могат да кандидатстват за...

Следващата сряда онлайн ще се проведе деветото заседание на Тематична работна група

Разглеждат мярка за плащане за земеделски земи, попадащи в зони от Натура...

Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието

Въвеждат мярка за горите, уязвими на климатичните промени в новата ОСП

Горските насаждения, попадащи в най-уязвими на климатичните промени горски територии ще бъдат

Запазва се специалното плащане за памук и през новия програмен период

В новия програмен период на Общата селскостопанска политика се предвижда запазване на

Нова мярка в бъдещата ОСП стимулира обединяването на производителите

Поне 15% от разходите на оперативна програма трябва да съдържат екологични действия

В новата ОСП: Да се покриват 100% разходите за обучение и семинари

ТРГ обсъди проекти на мерки за консултантски услуги и придобиване на умения

Подпомагат залесяването с интервенция по Стратегическия план за развитие на земеделието

Пет интервенции, свързани с горите, представи тематичната работна група за разработване на

Забраняват достъпа на граждани в МЗХГ, работните групи ще се провеждат онлайн

Заседанията на тематичните работни групи в аграрното ведомство ще се провеждат електронно,

РЕКЛАМА