Интелигентните селища са във фокуса на нова експертна група в края на август

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

По време на ТРГ ще се даде дефиниция за интелигентните селища и ще се работи по концепцията за тях в България

Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) инициира сформирането на нова тематична работна група (ТРГ 5) на тема „Подкрепа за интелигентните селища (Smart villages) в България“. Даването на приоритет на тази актуална и значима тема е в контекста на напредналия процес на стратегическото планиране у нас и заложените в Европейския зелен пакт нови инициативи на Европейската комисия, определящи амбициозни цели към Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП), а така и към множество други политики на ЕС за постигането на двойния „зелен“ и „цифров“ преход на икономиката на ЕС във всички региони и селски общности.

Заседанието на ТРГ 5 е определено за 30 август 2022 г. от 10:30 до 16:00 ч. и ще се проведе в х-л „Метрополитън“, гр. София!

Основният фокус и цел на ТРГ 5 ще бъде изготвянето на проект на дефиниция за интелигентни селища („Smart villages“) и препоръки за подпомагане на прилагането на концепцията в България. Работата на експертите ще се основава на изготвено по темата проучване, идентифицираните добри европейски практики и иновативни модели, отчитайки приноса на проведената от ЗУ на НСМ през юни 2022 г. работна среща за „Набиране на идеи в подкрепа на подпомагане на интелигентни селища (smart villages) и решения в България“.

Допълнителна информация за дейността на ТРГ 5 ще бъде предоставена в секция „Тематични работни групи“ на сайта на НСМ.

Поканени за участие са организации на МИГ и представители на МИГ;    организацията на общините (НСОРБ) и представители на общини; организации на читалища и представители на читалища; организации на/представители на земеделски/горски производители; организации на/представители на преработватели; представители на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020;

представители на други Управляващи органи на ЕСИФ, ангажирани с подхода ВОМР и ЦКЗ; представители на научната и академичната общност, работещи по теми в областта на селските райони, местните общности, ВОМР, МИГ и пр.; различни структури/мрежи/движения/хъбове и пр., подкрепящи развитието на „smart villages“ и дигитализацията в селските райони; експерти и др. заинтересовани страни, участвали в програмирането и прилагането на ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020, подготовката на СП по ОСП 2023-2027 и др.

При желание за присъединяване към ТРГ, трябва да заявите интерес на e-mail: [email protected], Таня Георгиева- тел. 089 229 2597 най-късно до 15:00 ч. на 29 август 2022 г.

 

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА