Август 8, 2022

Пшеница


Пшеницата е главната полска култура, отглеждана в България. Всяка година се засява на площ от около 10 и 15 милиона декара. Най-добрата почва е в Добруджа, като другите лидери в производството се намират в равнинните райони на Северна България.

Обработваемата земя с пшеница, използвана земеделска площ и площ със селскостопанско предназначение по последни данни е била 1 197 768 хектара. Това е спад с близо 130 хиляди хектара спрямо 2013 г., когато е била 1 328 062 хектара.

Производството на пшеница през 2017 г. възлиза на 6 132,7 хил. тона. Това е с 8,3% над нивото от предходната година, като лекото намаление при реколтираните площи е компенсирано от повишение на средния добив с 12,8%, под влияние на благоприятните климатични условия в процеса на развитие на културата.

Относителният дял на пшеницата от общо реколтираните площи със зърнени култури е 64%. Най-голям дял от реколтираните площи с пшеница заема Североизточният район – 24%, следван от Северозападния – 21,4% и Югоизточния – 21,2%.

Каква пшеница гледаме в България

У нас се гледат предимно зимна и твърда пшеница. От зимната се произвежда хлебно зърно и фураж и тя се произвежда предимно в Южна България и Северното Черноморие.

Твърдата пшеница пък е подходяща за направата на макаронени изделия, грухано зърно и др. Основните селекционни центрове за този вид пшеницата у нас са Института по памука и твърдата пшеницата – Чирпан и Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево.

В комплекса от защитни мероприятия, при отглеждане на здрави растения, водещо място имат агротехническите средства като:

  • Сеитбообращение;
  • Пространствена изолация;
  • Балансирано торене с минерални торове;
  • Обработка на почвата;
  • Подбор на сортове;
  • Оптимални срокове за сеитба;
  • Прибиране на реколтата в съкратени срокове при минимално разпиляване на продукцията и др.

Основните пазари за българската пшеница са европейските и арабските страни. Сред основните купувачи на Стария континент са Италия и Испания. В същото време Алжир и Мароко също са големи пазари за родната култура. Средно през пазарните сезони изнасяме около 65% от пшеницата, която произвеждаме.

В нашия уебсайт Agrozona.bg ще получите актуална информация за производството и добивите на пшеница у нас, информация за болести и вредители, последното движение в цената на зърното както на пристанище, така и на световните борси, и много други неща.

Прочети повече