Септември 22, 2023

Овощарство


Овощарство – това е традиционен поминък в България. Производството на плодове е развито във всички райони на страната, като според климата се определят и характерните за региона култури.

Сред най-атрактивните овощарски видове у нас се отглеждат ябълки, череши, сливи, джанки, праскови и нектарини.

В кои райони се произвеждат най-много плодове

Водещо място в производството на плодове заема Югоизточният район – 27,4% от общото производство, следван от Южен централен район с 22,4% и Северен централен район с 19,9%. В Югоизточния район е съсредоточено производството на праскови и череши, в Южния централен район – производството на круши, ябълки и сливи и джанки, а в Северния централен район се произвеждат традиционно кайсии.

Според статистиката през 2017 г. най-голямо количество е на произведените сливи и джанки, следвано от черешите, ябълките, прасковите и нектарините.

През 2017 г. производството на плодове в земеделските стопанства възлиза на 219 847 тона, с 10,5% над нивото от предходната година. Общо засадените площи с овощни и ягодоплодни култури през 2017 г. са 61 628 ха. От тях са реколтирани 36 962 ха (60%), което е с незначителните 0,6% под нивото от предходната година.

Най-голям е делът в общо реколтираните площи на черешите, следван от този на сливите и джанките и на орехите. При повечето овощни култури е налице увеличение на реколтираните площи спрямо 2016 г. – от 1,6% при малините и сливите до 13,5% при кайсиите и зарзалите.

Намаление се отчита само при ябълките, бадемите, вишните и орехите – с между 3,4% и 19,6%. Нереколтираните площи през 2017 г., от които не е прибрана продукция, поради климатични и агротехнически причини, са в размер на 8 387 ха.

Agrozona.bg – най-доброто място за любителите на овощарство

В сайта на Агрозона може да намерите полезни съвети за различните традиционни овощни култури у нас. Прекият достъп до производители и експерти в областта ни позволява да осигурим на читателите си информация от първа ръка, свързана с производството, начините на обработка и реализация на продукцията.

На сайта можете да намерите актуална информация за световните пазари, цените на българските борси и тържища, местни и чуждестранни изложения и всичко останало, което касае поминикът наречен овощарство.

Прочети повече