Март 22, 2023

Отглеждане на картофи


По последни статистически данни на МЗХГ откритите площи заети с културата в България възлизат на 14 096 ха. Производството на открито е 261 694 тона, което представлява годишно увеличение с 14.9%. Средният добив от открити площи се увеличава с 4,4% на годишна база и достига 18 558 кг/ха.

Най-големи площи заети с културата има в Югозападна и Южна България, където са засадени 11 812 ха. Производството в района възлиза на 225 696 тона при средни добиви от 19 099 кг/ха.

Отглеждане на картофи – какво трябва да знаем

Картофите обичат рохкави, песъкливо-глинести почви, с добра порьозност и аерация. Имат нужда от периодично предълбочаване на почвата за свободно образуване на клубени. Ранните сортове се засаждат около 20 февруари – 10 март, средноранните около 15 април, а късните сортове от 20 юни до 20 юли.

Растението има високи изисквания за наличие на светлина. При недостатъчно светлина стъблата и листата се развиват незадоволително и добивите са ниски. Формирането на надземната маса изисква по-дълъг ден, а на клубените – по-къс ден.

За 1000 кг клубени културата извлича 5 кг азот, 2 кг фосфор и 8 кг калий и 3 кг калций. Необходимо е да се тори с азот и фосфор по 9-12 кг/дка и с калий 16-18 кг/дка. Калиевият хлорид е неподходящ тор. Внасянето на азота се извършва присеитбено и преди едно от окопаванията.

Посадъчният материал трябва да бъде здрав от семенни участъци. Засаждането е добре да става при температура на почвата на дълбочина 10-12 см. Ранната култура се сади от 20 февруари до 10 март, средно ранните и късните от 15 април до 15 май.

Втора култура се сади от 20 юни до 20 юли. При отглеждане на картофи разстоянието между редовете трябва да е 70 см с 20-40 см място вътре в реда. Ранната култура се засажда по-гъсто при дълбочина на засаждане от 6 до 10 см, на тежки почви – между 8 и 10 см, а на по-леки между 8 и 10 см. Сеитбената норма е от 200 до 350 кг/дка.

Българският износ на картофи и картофени продукти през последните години представлява около 4% от регистрираното производство в страната. Основни пазари за родното производство са Гърция, Румъния.

В Agrozona.bg ще намерите както статистическа, така и практическа информация относно отглеждане на картофи в България, включително тенденции за развитието на производството и пазарите в бъдеще. Ние следим новостите и промените в правилата за финансово подпомагане за стопаните, които отглеждат културата.

Прочети повече