Живко Живков, АЗПБ: Настояваме за адекватни решения в земеделието

Според Светлана Боянова от БАК меморандумът се изпълнява по начина, по който е разписан „Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) стои твърдо в решението си да подпомогне с каквото

Ивайло Гълъбов: 1,2 млн. птици у нас са засегнати от огнища на...

За да постигнем напредък в борбата с ВПИП трябва да се обединят усилията на всички – Фермери, Браншовите организации, БАБХ, Министерство на земеделието, Общинска и Областна администрация, Кланици, Орнитолози и

Предложение: МЗХ продава 20% от държавните земи, за да закърпи бюджета

В държавния бюджет трябва да бъдат осигурени още 442 млн. лева, за да могат да бъдат подпомогнати фермерите адекватно Министерство на земеделието и храните планира да продаде 700 хил. дка

Реклама

Реклама

КАТЕГОРИИ

Бизнес & Индустрия

5226 Публикации

Биопроизводство

290 Публикации

Европейско земеделие

3738 Публикации

Лов и Риболов

1249 Публикации

Околна среда

1754 Публикации

Пчеларство

571 Публикации

Събития

452 Публикации

Туризъм

486 Публикации

Политика и факти

13655 Публикации

Реклама

Реклама

ИНТЕРВЮ

Белкар™ е нов хербицид за есенно вегетационно третиране на рапица.

Белкар™ е нов хербицид за есенно вегетационно третиране на рапица. С двете си активни вещества Arylex™ active и Пиклорам, Белкар™ поставя нов стандарт за есенен контрол на всички значими широколистни плевели. Белкар™ ЕК дава отлични резултати в борбата с плевелите дори и срещу кръстоцветните, което дава неоспорима преднина пред конкурентните продукти. С уникалната си формулация съдържаща новото активно вещество Arylex™

Advertisements