Октомври 1, 2023

Политика и факти


Полезни решения, изисквания, закони, бланки, образци и всякаква друга актуална информация от сектор земеделие, агро бизнес и субсидии.

Интересувате се от последните новини за европейски субсидии за земеделие? В Agrozona.bg ще откриете всичко най-важно за политиката и финансирането в селското стопанство: актуалните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), срокове за кандидатстване и подаване на заявления за европейско и държавно финансиране за Вашия проект в сферата на земеделието и ексклузивна информация от държавната и европейска администрация.

Следете нашата медия за актуални новини от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), последна информация от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и всичко най-ново от европейската администрация – новини от Главна дирекция АГРИ към Европейската комисия ГД АГРИ, Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейски парламент, както и всички факти от сигурен изчоник за новата Обща селскостопанска политика.

В Agrozona.bg ще намерите важна и последна информация за изплащане на субсидии, директни плащания, плащания на площ и всички видове подпомагане в България и Европейския съюз.

Четете ни ежедневно за задълбочени експертни съвети за кандидатстване за субсидии и финансиране, както и ценна информация за младите земеделски производители в България. С Agrozona.bg ще бъдете винаги първи с информацията за новия индикативен график за директни плащания на субсидии.

Agrozona.bg е доверен източник на информация, където ежедневно получавате ексклузивни новини, статии и анализи от Българската агенция по храните (БАБХ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), новини и коментари, свързани с Министерството на околната среда и водите (МОСВ), проблеми и качество на водите, екологични заплахи и други.

Тук получавате всички актуални новини за законовите промени в сектор „Земеделие”, полезна информация, свързана с всички видове подкрепа на българските фермери по различни програми и проекти, новости в българското и европейското законодателство и варианти за справяне с възникналите технически и административни пречки.

Прочети повече