Септември 22, 2023

Зърнопроизводство


Зърнопроизводство в България – новини за зърнени култури

Основен подклас на растениевъдството в нашата страна представлява зърнопроизводството. В Република България зърното се смята за важен аспект за гарантирането на националната сигурност и прехраната на населението. У нас има много добри условия за отглеждането на различни зърнени култури като пшеница, ечемик, царевица, ориз и други.

Зърнените култури се отглеждат в онези районите на страната, които се характеризират с равнинен релеф. Най-благоприятни за отглеждане на пшеница и царевица са черноземните почви, а канелените горски почви и смолниците са подходящи за отглеждането на ечемик, царевица и… отново пшеница.

Зърнено-житните култури се използват за прехраната на човека (хранително-вкусовата промишленост) и животните (за целите на животновъдството). Основната част на растенията, подходяща за консумация (ядливата част) е плодът.  За целите на животновъдството се използва зелената част на растенията.

В България основният дял на зърнопроизводство се пада на пшеницата и царевицата, а много по-малък дял се пада на царевица, ечемик, ориз, овес, ръж, тритикале, просо и сорго. В света първенството на производство на зърнено-житни култури се държи от пшеница, царевица и ориз.

Категоризация на зърнено-житните култури в България

Според топлинните условия за тяхното отглеждане, те се делят на:

 • зимни
 • зимуващи
 • ранни пролетни
 • късни пролетни

Въз основа тяхното предназначение:

 • Продоволствени;
 • Фуражни;
 • Технически;

Подготовка

Подготовката на почвата до сеитбата е различна в зависимост от това дали почвата е имала ранни или късни предшественици, или почвата е била достатъчно влажна или суха.

 • След ранни предшественици и при достатъчно влага: оран на дълбочина 18 – 20 cm с едновременно брануване
 • В зависимост от нивото на заплевеляване, почвата се поддържа чиста чрез култивиране или дискуване до момента на сеитбата
 • Целта на непосредствената обработка преди сеитбата е създаване на рохкав слой с твърдо легло с обработка от 6 – 8 cm дълбочина
 • При суха почва на буци, орането не е препоръчително. Вместо това, трябва да се направи няколкократно дискуване при 10 – 12 сантиметра дълбочина. Преди сеитбата последното дискуване трябва да бъде на неповече от 6–8 см.

Сеитбата

При зърнено-житните култури има няколко признака за класификация на сеитбата.

Според начина може да бъде два вида:

 • На слята повърхност – пшеница, ечемик и др
 • На широки междуредия –При по-високите сортове царевица и сорго.

Според сезона:

 • Есенна
 • Пролетна

Фази на растеж

 1. Покълване
 2. Поникване
 3. Трети лист
 4. Братене
 5. Вретенене
 6. Изкласяване
 7. Цъфтеж
 8. Наливане и узряване

Жътва

Жътвата е селскостопанска кампания по прибирането на зърнените култури. В България жътвата на ечемика и пшеницата се извършва през юни и юли, като стартът на жътвената кампания зависи от метеорологичните условия. Средностатистически стартът в по-топлите райони на България започва в периода 15–20 юни, а в по-студените до 20 юли всяка година.

В периода септември – октомври започва жътвената кампания при царевицата.

Жътвата се извършва от комбайни, които едновременно с жъненето, правят вършеене и почистване на зърното – все дейности, за които до XIX-XX век се е използвала човешка сила.

При следващия етап зърното се извозва на специални площадки, където се първоначално се почиства и впоследствие складира

Прочети повече