Юни 27, 2022

Отглеждане на орехи


Орехът (Juglans regia) се отглежда като културно растение в почти всички райони и страни от по-южните части на умерения климатичен пояс, а у нас той се култивира още от дълбока древност. Най-добро развитие дървото може да намери на надморска височина до 700-800 м.

Отглеждане на орехи – всичко, което не знаете за тях

Обикновеният орех е една от най-големите и дълговечни овошки. Короната на единичните дървета достига на височина 20-30 м и в диаметър – до 20-25 м. Дебелината на стъблото при възрастните дървета е до 80-100, а понякога и до 150 см в диаметър. Видът живее до 200-300 години.

Температурните условия в нашата страна са подходящи за нормалното развитие, плододаване и успешно презимуване на ореха, но ако е прекалено горещо, дървото може да пострада от пригори.

Орехът е сравнително сухоустойчиво растение. У нас отглеждане на орехи се практикува при неполивни условия в полските и горските райони, тъй като кореновата му система прониква дълбоко в зависимост от типа на почвата.

Дървото е светлолюбиво. При гъсто засаждане плодовете се залагат във връхната част на короната, където се огряват най-добре, затова осветяването може да се регулира чрез разстоянията на засаждане и резитбата на клоните.

За добро развитие настанете орехите на дълбоки, пропускливи, богати на хранителни вещества и на почви с ниво на подпочвените води над 2 м. Такива са алувиалните наносни почви покрай реките, канелените горски почви, хумусно-карбонатните и др.

Колко дка орехи се гледат у нас

През 2018 г. с орехови градини в страната са заети 180 130 дка, като реколтирани са близо 1/3 от тях, което е ръст с 22%. Най-голям дял в осигуряването на орехови ядки в страната е Югоизточния район. Получената реколта от отглеждане на орехи през 2018 г. се оценява на 5116 тона орехови плодове.

В специализирания новинарски сайт за земеделие Agrozona.bg може да научите за начините на успешното култивиране на орехите, успешните формировки на дърветата и оптималните условия за размножаването им.

Какви са нивата на цените на европейския и родния пазар и накъде могат производителите да насочат усилията си също са част от темите на сайта.

Прочети повече