Октомври 1, 2023

Зайцевъдство


Зайцевъдството е един от традиционните животновъдни отрасли в нашата страна.  По експертна оценка, общият брой на зайците в страната през настоящата година е 115 хил., което е с 1,5% повече спрямо предходната година. Броят на зайкините-майки се оценява на около 54 хиляди.

Въпреки добрите природно-климатични условия и наличието на традиции в отглеждането, развитието на зайцевъдство е слабо застъпено в страната, поради наличието на редица трудности.

Като такива могат да се отбележат недобрата професионална подготовка на зайцевъдите, остаряло оборудване, високи производствени разходи, които често надвишават изкупните цени, липса на стабилни стратегически експортни пазари и партньори, силна зависимост на износа на заешко месо от конюнктурата на външните пазари, липса на директни субсидии за фермерите-зайцевъди, недостатъчно развит научен потенциал за осигуряване на сектора, както и недостатъчен маркетинг и мениджмънт на българския пазар.

Зайцевъдството е изгодно икономически

Производството на заешко месо и като цяло дейността със зайцевъдство имат своите предимства пред други животни, които се изразяват в следните показатели: Производителност – 50 бр. майки възпроизвеждат годишно /живо тегло/ колкото 270 бр. агнета при средно живо тегло 25 кг; 22 бр. телета при средно живо тегло 300 кг; 4500 бр. пилета при средно живо тегло 1,5 кг.

Икономическите показатели са изчислени при интензивно отглеждане и осигуряване на подходящ микроклимат, породи зайци за месо, хранене основно със специализирани фуражи и добавки на люцерново сено.

Други предимства са високата плодовитост – от една зайкиня мин. 50 бр.приплоди за 1 година; бърз растеж и кратък угоителен период – до 3 месеца; качеството на заешкото месо го нарежда на едно от първите места като деликатесно, диетично месо с прекрасни вкусови качества, най-нисък процент на мазнина и най-висок процент белтъчини.

Породи в зайцевъдство

При отглеждането на зайци трябва да се знае, че има няколко отделни групи породи, които са подходящи за определени цели. Те най-общо се разделят на породи за месо – Бял и Белгийски великан, Бял новозеландски, Калифорнийски, Английски кочоват,  френски кочоват и др. Освен това има породи за месо и кожи – Чинчила, Уедрена съветска и Виенски син, както и породи за кожи – Късокосмести и Дългокосмести и породи за пух – Ангорски и Бял Пухов.

Разбира се, заекът се среща и в диво състояние в природата на България, където ловуването му подлежи на специална регулация.

В сайта на Agrozona.bg може да намерите актуална информация за сектора на зайцевъдството, неговото развитие, тенденции, пазари, болести и прочие.

Прочети повече