Юли 21, 2019

Зайцевъдство


Зайцевъдството е един от традиционните животновъдни отрасли в нашата страна.  По експертна оценка, общият брой на зайците в страната през настоящата година е 115 хил., което е с 1,5% повече спрямо предходната година. Броят на зайкините-майки се оценява на около 54 хиляди.

Въпреки добрите природно-климатични условия и наличието на традиции в отглеждането, развитието на зайцевъдството е слабо застъпено в страната, поради наличието на редица трудности, като недобра професионална подготовка на зайцевъдите, остаряло оборудване, високи производствени разходи, които често надвишават изкупните цени, липса на стабилни стратегически експортни пазари и партньори, силна зависимост на износа на заешко месо от конюнктурата на външните пазари, липса на директни субсидии за фермерите-зайцевъди, недостатъчно развит научен потенциал за осигуряване на сектора, както и недостатъчен маркетинг и мениджмънт на българския пазар.

Зайцевъдството е изгодно икономически

Зайцевъдството и производството на заешко месо имат своите предимства пред други животни, които се изразяват в следните показатели: Производителност – 50 бр. майки възпроизвеждат годишно /живо тегло/ колкото 270 бр. агнета при средно живо тегло 25 кг; 22 бр. телета при средно живо тегло 300 кг; 4500 бр. пилета при средно живо тегло 1,5 кг.

Икономическите показатели са изчислени при интензивно отглеждане и осигуряване на подходящ микроклимат, породи зайци за месо, хранене основно със специализирани фуражи и добавки на люцерново сено.

Други предимства са високата плодовитост – от една зайкиня мин. 50 бр.приплоди за 1 година; бърз растеж и кратък угоителен период – до 3 месеца; качеството на заешкото месо го нарежда на едно от първите места като деликатесно, диетично месо с прекрасни вкусови качества, най-нисък процент на мазнина и най-висок процент белтъчини.

Породи в зайцевъдство

При отглеждането на зайци трябва да се знае, че има няколко отделни групи породи, които са подходящи за определени цели. Те най-общо се разделят на породи за месо – Бял и Белгийски великан, Бял новозеландски, Калифорнийски, Английски кочоват,  френски кочоват и др. Освен това има породи за месо и кожи – Чинчила, Уедрена съветска и Виенски син, както и породи за кожи – Късокосмести и Дългокосмести и породи за пух – Ангорски и Бял Пухов.

Разбира се, заекът се среща и в диво състояние в природата на България, където ловуването му подлежи на специална регулация.

На уеб платформата „Agrozona.bg” можете да намери актуална информация за сектора на зайцевъдството – тяхното развитие, тенденции, пазари, болести и др.

Прочети повече