Септември 24, 2023

Птицевъдство


Птицевъдство – това е един от най-интензивните сектори в  животновъдството в България през последните години, характеризиращ се с широко застъпени механизация и автоматизация на производствените процеси, което осигурява високоефективно промишлено производство.

Птицевъдство в числа

По последни данни в България се отглеждат общо 14 756 хил. броя птици – със 7,7% повече спрямо края на предходната година, в т.ч.: 6 898 хил. броя кокошки и подрастващи носачки, 5 966 хил. броя пилета за месо, 30 хил. броя пуйки, 1 666 хил. броя патици, 16 хил. броя гъски и 180 хил. броя – други птици.

Към края на 2017 г. около 60% от кокошките носачки и 80% от пилетата за месо се отглеждат в северните райони на страната. Най-много пуйки се отглеждат в Северозападния район – 33% от общия брой. Близо 70% от гъските са отглеждани в Североизточен район и над 50% от патиците – в Южен централен.

Общото производството на яйца за последната година са в размер на 1 325 853 хил. броя , в това число 1 296 030 хил. броя от кокошки и 29 823 хил. броя – от други птици. От общия брой добити яйца от  кокошки, 1 116 457 хиляди са за консумация, а произведените разплодни яйца от кокошия вид намаляват са 179 573 хил. броя.

Птицевъдството в различните региони

Водещи в производството на яйца са Североизточен, Северен централен и Южен централен райони (формиращи всеки по около 23%-25% от общото производство). Най-малко яйца са произведени в Югозападен район – 5,4%.

Общото производство на птиче месо и субпродукти през през последната година възлиза на 106 964 тона. Промишлено добитото месо от птици в кланиците е 103 960 тона. Около 55% от общият брой на пилетата за месо в страната се отглеждат в големи птицеферми със 100 000 и повече броя птици.

Фактор, благоприятстващ положителното развитие на сектора на птицевъдство е стартиралата в края на 2012 г. схема на държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците (за угояване и за яйценосно направление) за период от пет години.

Прилагането на схемата продължава и в момента, като подпомагане получават както големи, високо модернизирани птицевъдни обекти, така и по-малки ферми, осигуряващи производство на яйца, птиче месо и втлъстен черен дроб.

Ако търсите актуална информация за сектора на птицевъдството, неговото развитие, тенденции, пазари, субсидии, болести и др, може да посетите нашата онлайн платформа Agrozona.bg, където ще откриете всичко това и още много друга информация.

Прочети повече