Европроекти

Новини и информация за отпусканите европейски субсидии

Всички публикации от Европроекти

Перли от водорасли ще правят в Добричко със средства по морската програма

Общият размер на инвестицията е близо 2 млн. лева Предприятие за преработка

Земеделски производител изгражда силозно стопанство с проект по подмярка 4.1

През месец юли т.г. Пламен Петров от Разградското село Осенец подписа договор

Кубратска фирма закупува земеделска техника с проект по подмярка 4.1

Бюджетът на проекта е в размер на 488 950 лева „Паоли” ЕООД от

Утвърдени са промените в Насоките за кандидатстване по подмярка 4.1 от ПРСР...

Промяната е свързана с намаляване на административната тежест и актуализация на част

24 проекта по подмярка 4.3 преминават към следващ етап на разглеждане

Министерство на земеделието и храните приключи оценката за административно съответствие и допустимост

Производител на зеленчуци ивнестира евросредства в специализирана техника

Подкрепата за инвестицията е в рамките на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски

Животновъдна ферма в Завет обновява техниката си с проект по подмярка 4.1

Общата стойност на проекта възлиза на 195 580 лева Фирма „ССОЗ -

АЗПБ предлага увеличаване на бюджетите и наддоговориране по подмерки 4.1 и 4.2

Увеличаване на бюджетите и наддоговориране по подмерки 4.1 и 4.2 предлага  Асоциация

Advertisements