Запазва се специалното плащане за памук и през новия програмен период

Лилия Александрова
Лилия Александрова
2 Минути

В новия програмен период на Общата селскостопанска политика се предвижда запазване на прилагането и условията за  подпомагане по Схемата за специално плащане за култура- памук. Това съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите след видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ). Интервенцията не се включва в Стратегическия план по ОСП. Специалното плащане за култура памук се предоставя на хектар от площ памук, разположен на земеделска земя, където държавата членка е разрешила да се произвежда памук и засят с определените от държавата членка сортове.

 

По време на срещата са дискутирани стандартите за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и Законоустановените изисквания за управление (ЗИУ), приложими за периода 2023-2027 г. При определянето на националните стандарти за всеки от стандартите ДЗЕС, установени на равнището на ЕС са взети предвид специфичните характеристики на площите, включително почвено-климатичните условия, съществуващите условия в стопанствата, използването на земята, сеитбооборота, селскостопанските практики и структурата на стопанствата. Законоустановените изисквания за управление в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ остават без съществени промени по сега действащите директиви и регламенти.

По време на ТРГ е представен и обсъден и проектът на интервенцията „Плащане за дребни земеделски стопани“. Схемата обхваща дребните земеделски стопани, които са подали заявление по базовата схема на ежегодна база. Тя е опростена алтернатива за плащане на кръгли суми, при облекчени административни условия и с по-голяма добавена стойност за фермерите. Бенефициентите на кръгла сума в новата ОСП няма да бъдат освободени от изискванията за условност. Схемата не е допълняема на останалите, не се обвързва с животни, или с еко-схеми, като допълнителен елемент, създаващ условие за по-високо плащане. Предложението на МЗХГ е създаване на възможност за кандидатстване по схемата всяка година. Това ще позволи подпомагането на нови дребни земеделски стопани.

ЕТИКЕТИ:
Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА