В новата ОСП: Да се покриват 100% разходите за обучение и семинари

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

ТРГ обсъди проекти на мерки за консултантски услуги и придобиване на умения

Проекти на мерките „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ и „Професионално обучение и придобиване на умения“ в Стратегическия план на новата Общо селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г., бяха представени за широка дискусия днес. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г, съобщават от земеделското министерство.доход, ЕС, Agrozona.bg

Подпомагането ще включва и безплатни бизнес планове

С прилагане на мярката „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ ще се подобри информираността на земеделските стопани за възможността им за участие в схемите и мерките за подпомагане в новата ОСП. Подпомагането ще включва и консултантските услуги за разработване на безплатни бизнес планове и управление на проекти за малки и млади земеделски стопани. Предвидено е и предоставяне на съвети по въпроси, свързани с дигитализацията и възможността за участие в проектни предложения, насочени към иновации в селското стопанство в контекста на Системата за трансфер на знания и иновации в селското стопанство.

Прилагането на мярката „Професионално обучение и придобиване на умения“ се обуславя от потребността за повишаване на професионалната квалификация на предприемачите и заетите лица в селскостопанския отрасъл чрез адаптиране на формите за трансфер на знания към специфичните секторни особености. Трансферът на знания, които обучаващите организации ще предоставят ще бъде свързан и с приноса за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, устойчиво управление на природните ресурси, опазване на околната среда и биологичното разнообразие.

CAP – Hot Spot, ОСП, Agrozona.bg

Предвижда се провеждане на курсове, семинари и демонстрационни дейност

Подпомагането обхваща дейности за професионално обучение в т.ч. за придобиване на професионална квалификация или професионално обучение, както и придобиване на умения в областта на селското стопанство и горите. Интервенцията предвижда възможност за провеждане на краткосрочни и дългосрочни курсове, информационни семинари и демонстрационни дейности. Предвидена е възможност за различни форми на обучения в дневна, вечерна, дистанционна/онлайн/ или комбинирана форма, в зависимост от вида  и продължителността им.

Обсъденото предложение предвижда като допустими бенефициенти да са организациите, които предоставят трансфер на знания и демонстрационни дейности, в т.ч. висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научни институти и опитни станции. За провеждане на демонстрационни дейности и информационни семинари, допустими бенефициенти са и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на селското стопанство или горското стопанство или опазването на околната среда или водите. Дискутирани бяха постъпилите предложения на участниците в Тематичната работна група. Те ще бъдат детайлно разгледани с цел отразяването им, подобряване качеството на изготвените интервенции и адресиране на нуждите на заинтересованите страни в сектора.

Максималният размер на допустимите разходи за един бенефициент за извършване на дейности, свързани с предоставяне на обучения чрез провеждане на курсове и семинари, за периода на прилагане на стратегическия план е 500 000 лв., а за демонстрационни дейности е 200 000 лв. Подпомагането ще се предоставя под формата на опростени разходи, като ще покрива 100 % от разходите, необходими за провеждане на дейностите.

 

 

 

ЕТИКЕТИ:
Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА