Септември 24, 2023

CAP GREEN ZONE


Проектът CAP Green Zone: Be Organic! залага редица информационни мерки, които ще повишат знанията на заинтересованите страни относно плановете на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП 2023-2027) за разширяване на дела на устойчивото и органично производство на храни в контекста на запазване на природата и биоразнообразието.

Be Organic! продължава усилията на проекта CAP Green Zone за повишаване на интереса към новата ОСП на ЕС. Този път главна цел на Be Organic! е да информира заинтересованите страни относно Националния план за действие за развитие на биологичното производство и ключовите стратегии на ЕС, свързани с биологичното земеделие.

Сред предизвикатествата пред проекта се открояват повишаване на осведомеността и доверието на потребителите в качеството на биопродуктите и представяне на сектора в светлината на неговите инвестиционни предимства, като акцентира върху безспорния принос на ОСП за икономическия растеж в селските райони.

Тук ще научавате всичко актуално за ОСП, стратегията „От фермата до трапезата“, дигиталната трансформация, зеленото земеделие и други новини, свързани с европейската политика за земеделието.

Научете повече за проекта на: https://capgreenzone.bg/

Прочети повече