Август 17, 2022

CAP GREEN ZONE


Информационната кампания CAP Green Zone цели да повиши знанията на широката общественост за насърчаването на устойчивото производство на храни чрез новата Обща селскостопанска политика. Тук ще научавате всичко актуално за ОСП, стратегията „От фермата до трапезата“, дигиталната трансформация, зеленото земеделие и други новини, свързани с европейската политика за земеделието.

Научете повече за проекта на: https://capgreenzone.bg/

Прочети повече