Възможностите за финансиране по рибарската програма представиха в Балчик

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
3 Минути

През първото тримесечие на 2020 г. ще стартират мерките 1.1. „Диверсификация и нови форми на доход“ и 1.2. „Здраве и безопасност“. По мярка 1.1. ще може да се кандидатства за развиване на допълващи дейности свързани с рибарството, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, образователни дейности и други. Допустими кандидати са физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор „Рибарство“. Финансирането е в размер от 3 000 лв. до 146 687 лв., а максималния процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 50 %. Това стана ясно по време на среща организирана от Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Местната инициативна рибарска група „Шабла-Балчик-Каварна“ (МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“) с близо 30 представители на рибарската общност, която се проведе вчера в комплекс «Тузлата». Възможностите за европейско финансиране по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са представени от .Геновева Друмева, управител на центъра.риболов, Agrozona.bg

По мярка 1.2. „Здраве и безопасност“, физически лица и собственици на риболовни кораби, регистрирани по Търговския закон(ТЗ) или Закона за кооперациите(ЗК), могат да получат финансиране до 10 000 лв., с до 100% БФП за инвестиции на борда или в индивидуално оборудване за подобряване на здравните условия, хигиената и безопасността и условията на работа, при условие, че посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза или националното право.

През второто тримесечие се отваря мярка, подпомагаща опазването на биологичното разнообразие

През второто тримесечие на тази година ще стартира прием на проекти предложения по мярка 2.5. „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. Тя ще подпомага дейности за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда и подлежащи на специфични изисквания за управление в резултат от определянето на зоните по „Натура 2000“, пряко свързани с опазването на водните животни извън естествената им среда в рамките на програми за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Допустими за финансиране ще са и операции, свързани с аквакултури, включително опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури. Максимален процент на съфинансиране е от 50% до 100%.

За биологични аквакултури ще се приемат проекти през есента

По мярка 2.4. „Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури ще могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ или ЗК, развиващи дейност в сектор „Аквакултура”. Мярката ще финансира дейности, свързани с преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури и дейности свързани с участие в схемите на Съюза по управление на околната среда и одитиране. Съфинансиране е от 50% и може да достигне до 100%. Приема е планиран да започне през третото тримесечие на 2020 г.

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама