Видео

Парламентът прие окончателно промените в Закона за марките и географските означения

parliaments
Автор: Агрозона
Споделена2

Парламентът прие окончателно промените в Закона за марките и географските означения. Според текстовете не се регистрират по реда на този закон географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на еврорегламент за схемите за качество на земеделските продукти и храни.

Правната закрила на регистрирано географско означение се прекратява с прекратяване на юридическото лице – единствен ползвател, с отказ от правото на ползване на единствения ползвател без правоприемство, придава БТА.

Притежателите на права върху регистрирани географски означения за земеделски пордукти или храни, които попадат в обхвата на регламента на ЕС, не могат да предявяват искове за нарушения, извършени до влизането в сила на закона.

Не се образуват административно-наказателни производства за извършени преди влизането в сила на закона нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на регламента.

Видео на фокус

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *