Отлични резултати oт опити с Принципал® Голд в АУ Пловдив

Милица Петрова
Милица Петрова
6 Минути

Заложените опити в учебно-опитната и внедрителска база на Аграрен университет – Пловдив през 2022/23 показаха превъзхождащо представяне  на Принципал® Голд от предшественика му

Агротехническите мероприятия са извършени съгласно общоприетата технология за отглеждане на царевицата. Направено е предсеитбено торене с NPK (15-15-15)  – 20 kg/dka и подхранване с амониев нитрат N 34.4 % – 20 кг/дка  във фаза 7-8 лист на културата. Сеитбата на царевицата, хибрид Р 9985 (ФАО 425) е извършена на 24.04.2023 г.

Изпитваните хербициди са листни, внесени в 2 фенофази на културата (5-6 лист на царевицата и във фаза 7-8 лист). Първото пръскане е извършено на 25.05., а второто пръскане – на 02.06.2023 г. В  опитните варианти не са прилагани почвени хербициди. Отчитането на плевелите е извършено по количествения метод в метровки с размер 0,5 m2 (по 8 броя на вариант за 4 повторения).

Селективността на тестваните хербициди  към културата е отчетена по скалата на EWRS (Европейска асоциация за борба с плевелите) в балове (при бал 1 – няма повреда по културните растения, а при бал 9 – културата е напълно унищожена).

Климатичните особености на опитната година поставиха на изпитание културата, отглеждана при неполивни условия. През месеците април, май и юни паднаха голямо количество валежи, които надвишиха значително средните за многогодишен период (+ 63,15 l/m2). Сеитбата се извърши в оптимални срокове (24.04.2023 г.), при благоприятна почвена влага  и развитието на царевицата започна нормално. От месец май обаче до края на вегетацията средномесечната температура значително надвишава нормата, като температурната сума от април до края на септември e 370,80С над средните за  многогодишен период. С особено високи температури се отличават месеците юли, август и септември, а през юли са отчетени температури над 380С. На 25 юни падна градушка, която допълнително стресира културата. Това се отрази изключително неблагоприятно върху добива и качеството на продукцията, като в същото време плевелите се намножиха във висока плътност и при тези условия се развитието им протече бързо и буйно.

През отчетната година царевицата е отглеждана при неполивни условия, като монокултура. В опитната площ е установено силно заплевеляване от смесен тип, включващ предимно едногодишни къснопролетни и многогодишни плевели.

Плевелите преди пръскане на царевицата във фаза 5-6 лист достигат много висока плътност – от 84 до 102 бр./m2, от които 77-89 бр./m2  са едногодишни и от 7 до 13 бр./m2 – многогодишни.

Резултатите от проведеното отчитане показват висока ефикасност на хербицидите, внесени във фаза 5-6 лист на културата още на 7-мия ден след пръскане.  Отчита се бърз инициален ефект върху целия спектър от едногодишни и многогодишни  житни и широколистни плевели, като той е особено добре изразен при Принципал® Голд – 48 g/da + Виволт 90 – 0,1%).  При отделните плевелни видове се наблюдава стопиране на развитието, изсветляване на вегетационния връх, силно затормозяване и начало на увяхване.

На 14-тия ден след третирането се наблюдава пълно загиване на плевелите, които са силно чувствителни към изпитваните хербициди, те буквално се стопяват. Най-висока ефикасност – 99-100%, срещу едногодишните плевели, които бяха в много висока плътност (124 бр./m2), е отчетена при Принципал Голд – 48 g/dкa + Виволт 90 – 0,1%. В тези варианти се наблюдава и пълен контрол на балура. Тази тенденция се запазва и на  20-тия ден след третирането.

При третиране във фаза 7-8 лист на царевицата към 02.06.23 г. плевелите варират от  109,3 до 126,8 бр./m2 от които 96 – 110 бр./m2  са едногодишни и 13,3 – 17 бр./m2 – многогодишни. За периода между двете пръскания – от 25.05. до 02.06.23 г. на опитното поле са паднали 24 l/m2 валежи, което в съчетание с високите температури доведе до увеличение не само  на плътността на плевелите, но и на тяхната надземна маса.

Резултатите от проведеното отчитане на 7-мия ден след пръскане показват симптомите на  ефект на хербицидите върху плевелите, които се изразяват във начало на увяхване, стопиране на растежа и развитието, изсветляване на вегетационния връх и хлороза по листата. Поради факта, че до 7-8 лист на царевицата плевелите силно избуяха, началният бърз ефект на хербицидите, който отчетохме при прилагането им във фаза 5-6 лист  не се наблюдава.

На 14-тия ден след третирането чувствителните видове, въпреки висока плътност – 166,3 бр./m2 и че са прерастнали, наблюдаваме отлична ефикасност отчетена от Принципа Голд – 48 г/дка + Виволт 90 – 0,1%. Тази тенденция се запазва и на  20-тия ден след третирането.

От проведените опити с две фази на внасяне при културата е видно че ефикасността на Принципал Голд – 48 г/дка + Виволт 90 – 0,1% е по-висока от предшественика му , като внасянето му във фаза  5-6 лист на културата води до по-бърз инициален ефект върху плевелите , поради оптималната им фаза на развитие за третиране с Принципал Голд .

 

Изготвил отчета: проф.д-р Мая Димитрова, херболог в АУ

 

 

 

 

 

Милица Петрова е завършила Маркетинг във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Работи в отдел "Реклама и Маркетинг" на Agrozona.bg от 2021 г.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА