Avatar photo

Милица Петрова

Милица Петрова е завършила Маркетинг във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Работи в отдел "Реклама и Маркетинг" на Agrozona.bg от 2021 г.
109 Публикации

Плант Соул България с мисия за внедряване на биотехнологиите, като решение за...

От промени в местообитанията на видовите общности до застрашителното отсъствие на вода

Новото лице на технологичното земеделие в България

НИК променя визията си с ново лого След две десетилетия на успешно

Стопирай инвазията

В селското стопанство вредителите могат да причинят сериозни щети на реколтата и

Отлични резултати oт опити с Принципал® Голд в АУ Пловдив

Заложените опити в учебно-опитната и внедрителска база на Аграрен университет – Пловдив

Фермери наддават за ниви през Мрежата

Най-голямата компания в поземлените отношения "Агрион" пак ще отдава земята си под

Хелиантекс® – нов хербицид от Corteva® за контрол на широколистни плевели при...

ХЕЛИАНТЕКС™ е нов селективен вегетационен хербицид приложим при конвенционален и технологичен слънчоглед