Avatar photo

Милица Петрова

Милица Петрова е завършила Маркетинг във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Работи в отдел "Реклама и Маркетинг" на Agrozona.bg от 2021 г.
107 Публикации

Новото лице на технологичното земеделие в България

НИК променя визията си с ново лого След две десетилетия на успешно

Стопирай инвазията

В селското стопанство вредителите могат да причинят сериозни щети на реколтата и

Отлични резултати oт опити с Принципал® Голд в АУ Пловдив

Заложените опити в учебно-опитната и внедрителска база на Аграрен университет – Пловдив

Фермери наддават за ниви през Мрежата

Най-голямата компания в поземлените отношения "Агрион" пак ще отдава земята си под

Хелиантекс® – нов хербицид от Corteva® за контрол на широколистни плевели при...

ХЕЛИАНТЕКС™ е нов селективен вегетационен хербицид приложим при конвенционален и технологичен слънчоглед

Още седмица за участие в търговете за качествена земя

Агрион чака земеделците до 5 април Земеделците имат по-малко от седмица, за

РЕКЛАМА