Видео

МЗХГ подкрепя земеделската общност за изменения в Закона за собствеността

МЗХГ 6
Автор: Агрозона
Споделена4

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) се обяви за приемане на подходящи изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , които от една страна да осигурят приемственост в законодателството и спокойна работа на земеделските стопани, а от друга да предотвратяват опити за заобикаляне или превратно прилагане на действащото законодателство в страната.

В свое становище от земеделското министерство посочват, че „във връзка с последните изменения и допълнения на ЗСПЗЗ, в частта му за реда и срока за потвърждаване валидността на действащи договори за наем над една година, към МЗХГ се обърнаха множество земеделски стопани и браншови организации, които изразиха опасенията си от факта, че се изискват сложни действия, администрирани от различни административни звена. Освен това структурата на собствеността върху земеделските земи е такава, че изисква намиране на множество съсобственици за съставяне, подписване и нотариално удостоверяване на нужните документи, регламентирани в Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Земеделските стопани считат, че дори и само от гледна точка на необходимото физическо време за извършване на изискваните действия, е почти невъзможно да се спази указаният в закона срок“.

Според министерството притесненията на земеделските стопани са основателни, още повече че непотвърждаването на дългосрочни договори за наем на земеделски земи биха дали съществено отражение върху земеползването и прилагането на други, законово регламентирани процедури, което в крайна сметка ще рефлектира върху устойчивото и предвидимо уреждане на поземлените отношения в следващи стопански години.

 

Видео на фокус

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *