ЕП одобри освобождаване от досегашните изисквания за новото поколение ГМО

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
7 Минути

Европейският парламент гласува срещу храната, правата на фермерите и околната среда, но защити старите сортове семена

 На 24 април 2024 Европейският парламент гласува две важни предложения за нови регламенти: за новите ГМО и за посевния материал. И двете предложения няма да бъдат приети в рамките на този Парламент преди изборите на 09.04.2024, но натискът да бъдат наложени бе изключително голям, съобщиха от сдрежение Агролинк.

На последното си пленарно заседание преди изборите Парламентът на ЕС одобри предложението на Европейската Комисията за широко освобождаване от досегашните изисквания за оценка на риска, етикетиране и проверки на новото поколение ГМО – продукти на така наречените “нови геномни техники”.

Това решение поставя ЕС пред още по-голямо дерегулиране, отколкото в САЩ. Одобреното законодателно предложение предоставя на корпорациите правото да пускат на пазара нови ГМО без какъвто и да е вид задължения за безопасност, мониторинг и отговорност, което излага на риск човешкото здраве, природата и правата на земеделските производители, заявиха още от Агролинк.

” Това гласуване е в противоречие с фундаменталния принцип на предпазливост, който беше в основата на европейската политика и подхода на ЕС към потенциално рисковите продукти. Освен това, ако предложението за дерегулация бъде прието, новото поколение ГМО вече няма да бъде обект нито на Директивата на ЕС за екологичната отговорност, нито на Протокола от Картагена, нито на Директивата за потребителите. Страните членки на ЕС няма да имат правото да взимат суверенни решения за земеделските политики и осигуряването на безопасна храна.“, коментира д-р Светла Николова.

Конкретно това означава, че агрохимическите гиганти като Bayer, Corteva и BASF могат да минимизират разходите, свързани с пускането на пазара на нови ГМ продукти, но да увеличат печалбите си от продажбата на непроверени семена и патентните такси, дори ако използването им води до замърсяване на околната среда или застрашава доходите на земеделските стопани чрез замърсяване на реколтата, и всичко това без да носят отговорност за потенциалните вреди.

Докато Съединените щати оказваха натиск върху ЕС да подражава на техния подход за дерегулиране на новите ГМО, премахвайки проверките за безопасност, планът на ЕС отива още по-далеч, като не прилага процедури за отговорност, подобни на тези в САЩ.

Българските евродепутати не приеха доклада за дерегулиране на новите ГМО, което българската общественост оценява като добър знак за защита на фермерите и храната.

Българският Център за оценка на риска по хранителната верига към МЗХФренският здравен орган ANSESГерманската федерална агенция за опазване на природата BfN и Агенцията за околната среда на Австрия UBA през последните месеци обосноваха с научни аргументи, че новите ГМО трябва да се регулират с подобни разпоредби като тези в сега съществуващото законодателство за ГМО. Агенциите доказват, че редактирането на гени не е прецизна техника и носи сериозни рискове за здравето и околната среда.

Предложението за дерегулация на Комисията сега се връща отново до европейските министри на земеделието в Съвета на ЕС, които досега го блокираха. На 7 февруари 2024 г., на последната среща на представителите на държавите членки, по време на която те обсъдиха позицията на Съвета на ЕС по досието, България, Белгия, Германия, Люксембург, Словения, Полша, Австрия, Словакия, Хърватия, Румъния и Унгария не подкрепиха тогавашния текст на Съвета.

Докладчикът на Европейския парламент Джесика Полфьорд обаче е за ГМО и за дерегулиране и само тя ще преговаря в Съвета, ако бъде избрана отново за евродепутат. Никой друг член на ЕП няма да се изкаже според сегашното тълкуване за демокрация в ЕП.

Обмяна на малки количества посадъчен материал между земеделскитес стопани

Гласуването за предложението за регламент на посевния материал защити вековната традиция и правото на земеделските стопани да обменят помежду си малки количества от собствения си посадъчен материал безплатно или срещу парично обезщетение – практика, която се практикува от поколения и укрепва устойчивостта и независимостта в селското стопанство. Резолюцията също така предоставя на земеделските стопани постоянен достъп до традиционни сортове, но днешното решение не успя да създаде ясна правна рамка за тази дейност, която е толкова важна за обществото като цяло.

EП отказа да запази сегашната клауза, която позволява на държавите-членки да забранят отглеждането на тяхна територия на сортове, които могат да навредят на здравето и околната среда, както и на традиционните селскостопански системи.

ЕП гласува за противоречащи си текстове: Размяната на семената между непазарни дребни стопани да не се счита за маркетинг, но същевременно дребните стопани трябва да имат същите задължения като на професионалните фермери като плащане на такси и регистрации.

Отварянето на пазара за хетерогенен материал или сортове за съхранение, защитени с патенти, по този начин потискайки правото на земеделските стопани да използват семена от собствената си реколта, без да се гарантира информация за съществуването на такива патенти.

Разрешаване на присвояването на традиционни земеделски сортове отмултинационалните компании за семена под предлог, че тези сортове никога не са били официално регистрирани, като по този начин се забранява на селяните, които винаги са отглеждали и съхранявали тези сортове, да продължат да използват наименованието им.

ЕП отказа да се регулират сортовете, устойчиви на хербициди, напр. глифозат

Сдружение АГРОЛИНК и гражданското общество в Европа ще продължи да се мобилизира, за да постигне отхвърляне на проекта за регламент за новите ГМО/НГТ,  подобряването на проекта за регламент за посевен материал и прилагането на правата на селяните върху семената в хода на тристранните преговори.

Разнообразието на сортовете са най-ефективните инструменти, с които разполагаме, за да смекчим негативните последици като екстремни климатични условия или нови болести и вредители.

Представители на над 140 организации от България призовават новото правителство на България чрез министъра на земеделието в Съвета на Европа:

–        Да отхвърли дерегулирането на новите ГМО и те да бъдат при същите изисквания като старото поколение ГМО, като по този начин осигурят защитата на обществото и околната среда.

–        Да подкрепи създаването на различни възможности с ясни правила за опазването на старите сортове

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама