IMG_3936

Предизвикателствата пред изпълнението на ПРСР бяха обсъдени в София

Предизвикателствата пред изпълнението на Програмите за развитие на селските райони събраха в София експерти от агроминистерството и представители на управляващи органи от различни държави-членки на ЕС по време на семинар …

selo_ulica_road

Подмярка 7.2: При недостиг на бюджет, проекти с равни точки няма да се одобряват

Експертите от Министерството на земеделието храните и горите вече отговориха на много въпроси, свързани с кандидатстването по отворените подмерки от ПРСР. Ето и част от отговорите на питания на кандидати …

sport

100 млн. евро по мярка 7 за тазгодишния прием

100 милиона евро е бюджетът по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2018 година, стана ясно от изказването на земеделския министър на земеделието, храните …

jatva

Предстои наддоговаряне по подмярка 4.1

Към вчерашния ден подадени проекти по настоящия прием по подмярка 4.2 все още няма, научи „Агрозона“.  Предстои наддоговаряне по подмярка 4.1, а по подмярка 7.2 в момента се извършва договаряне …

lev

МЗХГ провежда срещи за по-ефективно усвояване на средства по ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите започва поредица от кръгли маси-дискусии между експерти от ведомството, Държавен фонд „Земеделие” и общини-бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Първата от …

Цветомира Стайкова

До 600 хил. евро е таванът за подмярка 6.4

Увеличава се размерът на общо допустими разходи по подмярка 6.4 за незедемеделски дейности и таванът ще е 600 хил. евро. Въпреки заложените в регламента 75% като възможност за подпомагане, ще …

selo

ЕК пусна въпросник за оценка ефективността на ПРСР

Европейците ще могат да подобрят начина, по който ЕС финансира развитието на селските райони, благодарение на обществената консултация, която започна днес. Въпросникът е достъпен на български език, както „Агрозона“ вече …

gradina

Ще има наредба срещу изкуствено създадените условия

Законът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители е обнародван в Държавен вестник. Според текста министърът на земеделието ще издава наредба за установяване на изкуствено създадени …