Зеленчукопроизводител от Разград разширява стопанството си с финансиране по подмярка 6.3

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Общата стойност на проекта е в размер на 29 337 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ

„Агро 2022” ЕООД гр. Разград отглежда различни видове зеленчуци на открито, които формират основна част от приходите му. Дружеството ще продължава да отглежда зеленчуци и планира да увеличи размера на стопанството си с европроект подкрепен от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”.

Общата стойност на проекта е в размер на 29 337 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнението на предвидените в бизнес плана дейности се очаква да завърши в началото на 2028-ма година.

За целта ще бъдат наети 3 дка допълнително земеделска земя , която ще бъде включена в сеитбооборота през втората година от изпълнението на проекта.

За навременното и точно изпълнение на агротехническите дейности, стопанинът ще закупи трактор, който ще подобри механизацията в стопанството.

Ще бъде доставен метеорологична станция с шест почвени сензора, чрез които да се измерват влажността и температурата на почвата и въздуха, а също интензитета на осветеността на градината.

Стопанинът ще се включи в обучение по основните проблеми относно опазване на околната среда в земеделието, в рамките на консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г.

За достигане на европейските фитосанитарни стандарти, при изпълнение на бизнес плана, ще се предприемат действия за спазване на Закона за защита на растенията: регистрация в ОДБХ – отдел Растителна защита, със заведена отчетност за проведените химични обработки, отговарящи на изискванията.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА