Важно за бенефициерите по ПРСР 2014-2020, които провеждат процедури по ПМС 160

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Държавен фонд „Земеделие“ публикува важно съобщение за бенефициерите по ПРСР 2014-2020, които провеждат процедури по ПМС 160.

Във връзка с обнародваното в ДВ бр. 5 от 16.01.2024 г. Постановление на Министерски съвет № 4 от 11 януари 2024 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление, Държавен фонд „Земеделие“ прави следните разяснения по отношение на коректното провеждане на процедури за избор с публична покана.

Всички бенефициери по мерките от ПРСР 2014-2020 г., които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, следва да провеждат процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, а не по реда на ПМС № 4 от 11 януари 2024 г.

Новоприетото Постановление № 4 от 11 януари 2024 г. не отменя и не заменя ПМС № 160, тъй като в приложния му обхват не попадат мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА