Етикет: продукт

Какво трябва да пише на етикета на меда съгласно изискванията на новия...

Информацията на етикета на меда трябва да се предоставя на български език

Географските означения вдигат цената на продукта до 50%

Хранителни продукти, които са свързани с мястото си на произход носят повече

Голямата магия на малкото сусамено зрънце

От потребители те се превръщат в производители. Татяна и Теодор се хранят

Китайци с интерес да произвеждат български млечен продукт с името на Смолян...

Община Смолян ще обсъди възможността за създаването на млечен продукт с име

Земеделието е третият по доходност сектор в българската икономика

През второто тримесечие на 2014 г. брутният вътрешен продукт на България се

РЕКЛАМА