Одобени са документи са стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Одобрени са критериите за подбор на проектни предложения за част от дейностите и Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев одобри основни документи за стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Те са приети с решение на Комитета за наблюдение на програмата.

Одобрени са критериите за подбор на проектни предложения за част от дейностите и Индикативна годишна работна програма за 2023 г. Посочените документи са от ключово значение и ще осигурят навременно подпомагане за сектора.

С писмената процедура Комитетът за наблюдение одобри критерии за подбор на проекти за следните видове дейности: продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите, преработка на продукти от риболов и аквакултури, контрол и правоприлагане, събиране на данни, аквакултури, осигуряващи екологични услуги, както и техническа помощ.

До края на годината ще бъдат обявени приеми

С одобрената индикативна работна програма за 2023 г. Управляващият орган си поставя за цел до края на годината да обяви приеми за подпомагане за изграждане и модернизация на риборазвъдни стопанства, акваекологични мерки в зони от НАТУРА 2000, преработвателни предприятия, както и контрол върху риболова.

Тези инвестиции ще допринесат за развитието на по-модернизиран и екологичен сектор. Постигане на целите на Зеления пакт, развитие на дигитализацията и иновациите, инвестиции за проследимост на продуктите от аквакултури,  по-добра енергийната ефективност и безопасни условия на труд,  диверсификация и производство на нови видове аквакултури.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements