Етикет: рибарство

Намаляването на административната тежест за фермерите, обсъдиха в Съвета на ЕС по...

Министерският съвет одобри резултатите и взетите решения на редовното заседание на Съвета

3 млн. лева са изплатени по Програмата за морско дело и рибарство...

32-ма бенефициери са получили плащане по програмата Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна

Придвиджат се промени в Съвместния план за разполагане в Черно море

Чрез промените ще бъдат подобрени текстове от JDP по отношение на редица

Подписани са над 120 договора за подпомагане по ПМДР на стойност 13,2...

Заместник-министърът на земеделието и храните и Ръководител на Управляващия орган на Програма

С над 23 млн. лева ще бъде компенсиран сектор „Рибарство“ по украинската...

С над 23 млн. лева ще бъдат подпомогнати секторите рибарство, аквакултури и преработка

Започват приеми за новия програмен период по Програмата за морско дело и...

Започват приеми за новия програмен период на Програмата за морско дело, рибарство

2,7 млн. лева са изплатени на бенефициери по Програмата за морско дело...

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати през септември

Одобени са документи са стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и...

Одобрени са критериите за подбор на проектни предложения за част от дейностите

Рибари: Нарастващият отлив на туристи влияе на икономиката на България и на...

Туристическата индустрия в България преживява значителен спад в броя на посетителите, който

Десет процедури по Морската програма ще стартират тази година

През настоящата година планираме да открием приеми по десет процедури от Програмата

Над 1,3 млн. лв. са преведени по ПМДР за модернизиране на рибарските...

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над  1,3

РЕКЛАМА