Етикет: морско дело

Приеми за над 100 млн. лв. по Морската програма ще бъдат отворени...

Близо 11 млн. ще бъдат предоставени през юли на операторите в рибарския

3 млн. лева са изплатени по Програмата за морско дело и рибарство...

32-ма бенефициери са получили плащане по програмата Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна

Близо 2 млн. лв. са изплатени на бенефициери по Програмата за морско...

Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати през месец януари близо 2

Започват приеми за новия програмен период по Програмата за морско дело и...

Започват приеми за новия програмен период на Програмата за морско дело, рибарство

Одобени са документи са стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и...

Одобрени са критериите за подбор на проектни предложения за част от дейностите

Десет процедури по Морската програма ще стартират тази година

През настоящата година планираме да открием приеми по десет процедури от Програмата

Приемът по мярката за временно преустановяване на риболовна дейност приключва през март

Приемът по мярка 1.9 “Временно преустановяване на риболовна дейност” ще приключи на

700 хил. лв. са изплатени по ПМДР на 8 бенефициери

Над 700 хил. лв. са изплатени (706 893 лв.) на осем бенефициери

Гарантираме сигурността по море с нова система за обмен на информация

Стойността на проекта е 3 млн. лева по мярка 6.1 „Междусекторният обмен

40 млн. лв. инвестира Бургас в програмата за морско дело 2014-2019 г.

  В периода 2014-2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство

ПРСР 2014-2020 г.: Местната рибарска група в Добричко изпълни проекти за близо...

Сключените от местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ проекти по Програма за развитие