АЗПБ настоява за изясняване на всички детайли по новите схеми и решения за ОСП

Златко Златков
Златко Златков
4 Минути

За пореден път АЗПБ настоява управляващите спешно да представят всички детайли по новите схеми и решенията,  които страната трябва да обяви до 1 август 2014 г.

Асоциацията изпрати следното съобщение до медиите:

По повод публикуваната „Концепция на Министерството на земеделието и храните относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г.” и наближаващия краен срок 31.07.2013 г. за обявяване на националните решения АЗПБ очаква управляващите да предоставят конкретика по всички нови схеми. Продължава да няма яснота относно схемата за 13% обвързано с производството подпомагане (+ 2% обвързана подкрепа за протеинови култури) – кои ще са подпомаганите сектори, кои култури, кои животни, с какъв % подкрепа, месодайно ли, млечно ли животновъдство. Ясно е, че изискванията към бенефициентите по схемите ще се разпишат след консултации на МЗХ с Европейската комисия, но темата дори не е обсъждана в работната група към МЗХ, а всички работещи в сектори животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения са в очакване на детайлите по решенията.

В проекта за концепция МЗХ решава да прилага и новата схема за дребни земеделски стопани без каквато и да е визия. Аналогично стои и въпросът със задължителните 5% екологично насочени площи (ЕНП), както вече коментирахме в предишни наши обръщения. МЗХ посочва, че ще приложи максимално широк подход при формирането на списъка с ЕНП, за да даде възможно най-много опции за земеделските стопани, но детайли как да бъде изпълнено изискването, за да стартира подготовката още сега при подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ (срокът както бяхме пояснили е 31.07.2014) за стопанската 2014-2015 година, липсват. Не е предоставен окончателно приет списък и изисквания към площи с азот-фиксиращи култури, с междинни култури или зелена покривка.

Относно решението на МЗХ за въвеждане на прогресивно намаление на субсидията по СЕПП – с 5% за сумите между 150 000 EUR и 300 000 EUR и с 10% за тези над 300 000 EUR считаме, че генерираната сума от това намаление (по прогноза на МЗХ между 1.8 млн. евро и 2.8 млн. EUR) е целесъобразно да се прехвърли конкретно към инвестиционните мерки от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

В заседанията на работната група по директните плащания към МЗХ бе постигнат консенсус с колегите от различните браншове по предложената от АЗПБ дефиниция за активни фермери, а именно – земеделските производители задължително да са регистрирани по Наредба 3 и да нямат задължения към държавния бюджет, за да се насочи подпомагането единствено към реално работещите и произвеждащи продукция земеделци. Тъй като регламентът посочва срок до 31 януари 2015 г. страната ни да определи минималните земеделски дейности за допустимост на земята за подпомагане (вид дейности, брой за година и пр.) считаме, че и тук детайлите трябва да се дадат сега, за да се изпълнят изискванията през 2014 г. т.е. разписването на конкретна дефиниция за „активен фермер“ е в дневния ред и не трябва да се чака отново крайният срок.

Очакваме преди 31 юли и в адекватен на нуждите на земеделските производители срок управляващите да излязат с детайли по схемите, за които все още липсват такива.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА