Етикет: активен фермер

Депутатите приеха ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители

С неговото приемане става възможно приключването на твърде закъснялата кампания за подаване

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса

Казусът “активен фермер” – какво предстои

По темата за активен фермер комуникацията със службите на Европейската комисия все

Активен фермер: Условия, как се дефинира и кой има право на подпомагане

За да се гарантира ефективното използване на средствата за подпомагане, държавите-членки, включително

„Активен фермер“: 759 бенефициента остават без директни плащания заради спорната дефиниция

През февруари предстои нов опит за коригиране на дефиницията „активен фермер“ така,

Еврокомисар Хоган дава 12 месеца на държавите-членки да опростят “зелените мерки”

"Зелените мерки" в директните плащания трябва да бъдат опростени и новите правила

МЗХ опрости правилата за „активен фермер“

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1307/2013 в следващия програмен период директните плащания

Според МЗХ „активен фермер“ има 1/3 приходи от селскостопанска дейност

Според определението на Министерство на земеделието и храните основният критерий за определяне

МЗХ е изпратило до Брюксел 23 схеми за директни плащания по ПРСР...

Министерство на земеделието и храните публикува на официалната си интернет страница нотификациите,

МС одобри Концепцията на МЗХ за директните плащания от 2015 г.

Министерският съвет одобри Концепцията на Министерството на земеделието и храните за прилагането

Позиция на АЗПБ по Концепция на МЗХ относно прилагането на директните плащания...

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) изказва уважение към ръководството на