Вижте плащания по кои мерки предвижда ДФЗ до края на годината

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

“Наясно съм, че съвременното селско стопанство и съвременната хранителна индустрия са изправени през редица предизвикателства. Сериозното повишаване на себестойността на селскостопанската продукция, нарастващата нестабилност на цените на световните пазари, все по-видими проявления на екстремни климатични условия и задълбочаващ се демографки проблем в следствие на заобикалящите ни военни конфликти. Това са само една малка част от проблемите, пред които производителите са изправени и които обуславят нуждите от навременно финансово подпомагане чрез фондовете на ЕС и националния бюджет”, това заяви Георги Тахов, изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ по време на XI Национален Агро семинар, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Преди дни обявихме индикативния  график за предстоящите оторизации по интервенциите на директни плащания за 2023 година. Въпреки късното приключване на приема на заявления за настоящата кампания промените в нормативната уредба, както и разработване на изцяло нови системи за контрол, санкции, докладване, които са свързави с прилагането на новата ОСП, плащанията от европейския фонд за гарантиране на земеделието ще започнат през декември месец.

“Съгласно разчетите до края на годината се предвижда да бъде изплатена помощта, по интервенциите, по които има най-голям бюджет. Това е основното подпомагане на доходите за устойчивост или т.нар. ОПДО. В индикативния график е заложено, че през декември ще бъдат изплатени средства и по двете мерки от ПРСР 2014-2020 г., а именно мярка 10 Агроекология и климат и мярка 11 „Биологично земеделие“”, допълни Тахов.

“Плащанията по мярка 10 ще бъдат наредени само при условие, че към 1-ви декември получим от външните институции всички необходими данни, които да използваме в рамките на нашите административни проверки, а по мярка 11 субсидиите ще бъдат разплатени в посочения период ако навреме разполагаме с актуализираната база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, които са произведени по биологичен път и чиято база се поддържа от МЗХ”, поясни още той.

През декември и януари е предвидено да се извършат поетапно оторизациите по интервенцията за обвързано производство за подпомагане на животни

Важно според мен е още, че субсидии за Кампания 2023 ще получат всички кандидати в посочените периоди и срокове, за които са приключили административните проверки и проверките на терен. Тези условия се отнасят за всички интервенции и всички мерки за подпомагане.

До края на годината предстои и плащане на над 19 млн. лв. по схемата за спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед

До края на ноември, както обикновено, по-рано от обявения срок, който е 8-ми декември, ще преведем 16 млн. лв. за напояване при отглеждане на земеделските култури през тази година.

Срока за прилагане на украинската помощ е удължен до 30 юни 2024 г., а таванът за помощта е увеличен от 250 на 280 хил. евро. Изпратена е своевременно нотификация от МЗХ и съответно след пренотификация от Брюксел и решение на УС на ДФЗ ще изплатим помощта до края на годината. Тези средства също са от временната рамка за държавна помощ, която е в следствие на агресията на Русия срещу Украйна.

Искам да ви уверя, че ДФЗ и МЗХ работят интензивно, така, че всички плащания да вървят не само своевременно и ритмично, но министър Вътев е поставил и задачата да се случват и изпреварващо.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА