Етикет: Мярка 10

Над 37,5 млн. лв. са преведени на земеделските стопани по мярка 10...

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 37 559 909 лева по мярка 10 „Агроекология

Плащания по 4 мерки предстоят до края на декември

Плащания по четири основни интервенции/мерки предстоят до края на годината, показва справка

Вижте плащания по кои мерки предвижда ДФЗ до края на годината

"Наясно съм, че съвременното селско стопанство и съвременната хранителна индустрия са изправени

Днес стартира прием по мерки 10 и 11 от ПРСР (2014-2020 г.)

От днес, 4 май 2023 г., със заповед на министъра на земеделието

До 9 януари кандидатите по мерки 10 и 11 получават уведомителните си...

Системата за електронни услуги на Фонда остава недостъпна още 4 дни До

Писмата за одобрение по мерките за биологично земеделие и агроекология са достъпни...

В „Система за електронни услуги“ (СЕУ) на Държавен Фонд „Земеделие” (ДФЗ) са

До 31 декември се отчитат важни документи по мерки 10 и 11

Кандидатите трябва да получат и писма, а документите ще се предават в

Стартира прием по мярката за агроекология и климат

От 20 април стартира прием по мярка 10 "Агроекология и климат" на

До четвъртък се отчитат дейности по „Агроекология и климат” и „Биологично земеделие“

Оценката трябва да съдържа номерата на заявените за подпомагане по съответната мярка

Още седмица се доказват нови дейности по мерки 10 и 11

Оценка за дейностите отпада в няколко случая До 15 юли 2021 г.

Стопаните няма да връщат пари, ако площите попадат в нови територии по...

В случай, че в следствие на обявени от министъра на околната среда

Допълнителни 18 млн. лева са изплатени от ДФЗ по мярка 10 „Агроекология...

Държавен фонд „Земеделие“ преведе допълнително близо 18 млн. лв. (17 988 138

РЕКЛАМА