Стартира прием по мярката за агроекология и климат

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

От 20 април стартира прием по мярка 10 “Агроекология и климат” на ПРСР 2014-2022.

Със заповед на министъра на земеделието, публикувана на 21.04.2022 г., е определена началната дата за прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 10 “Агроеколгия и климат” от ПРСР 2014 – 2020, предаде ruralnet.

20 април 2022 г. е началната дата на приема по мярка 10 на ПРСР 2014- 2020.

През Кампания 2022 по мярка 10 ще се приемат само:
1. Заявления за плащане, с които се удължават приключили през 2021 г. ангажименти за дейности по направления:

“Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност”-за поддържане на затревени площи с ВПС чрез паша;

“Контрол на почвена ерозия”- за дейности за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения и за противоерозионни мероприятия в обработваеми земи;

“Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”.

2. Заявления за плащане, с които се изпълняват текущи ангажименти задейности по направления:

“Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”;

“Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”.

3. Заявления за подпомагане за нови ангажименти, които се изпълняват за срок от 3 години по направления:

“Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност”-за поддържане на затревени площи с ВПС чрез паша;

“Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”;

“Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”

 

4. Заявления за подпомагане за нови ангажименти, които се изпълняват за срок от 1 година по направления:

“Контрол на почвена ерозия” – за дейности за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения;

“Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”

Запознайте се със Заповед N РД09- 493 от 20.04.2022 г. на министъра на земеделието за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба N° 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 Агроекология и климат” от ПРСР2014 – 2020 за кампания 2022 г.

 

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА