Писмата за одобрение по мерките за биологично земеделие и агроекология са достъпни в СЕУ

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

В „Система за електронни услуги“ (СЕУ) на Държавен Фонд „Земеделие” (ДФЗ) са качени уведомителните писма за одобрение на кандидатите, подали заявления за подпомагане през Kампания 2022 по мярка 10 „Агроекология и климат“ (М10) и мярка 11 „Биологично земеделие“ (М11), с цел да поемат нов ангажимент по мерките със следните направления:

     – „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1), М10 одобрени са 526 кандидата;

– „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, М10 одобрени са 1 467 кандидата;

– „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“, М10 одобрени са 570 кандидата;

– „Контрол на почвената ерозия“, М10 одобрени са 540 кандидата;

– „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“, М10 одобрени са 144 кандидата;

– „Биологично пчеларство“, М11 одобрени са 205 кандидата;

– „Биологично животновъдство“, М11 одобрени са 9 кандидата;

– „Биологично растениевъдство“, М11 одобрени са 970 кандидата.

Писмата са достъпни в индивидуалния профил на кандидата в СЕУ, от основното меню „Администрация“ – секция ”Справки” – „Уведомителни писма“, с възможност за „Сваляне на файл“ – https://seu.dfz.bg.

За периода от 18 часа на 23 декември 2022 г. до 9 януари 2023 г., поради предстоящото временно спиране на работата на СЕУ, всички одобрени кандидати може да получат писмата си на място в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по адрес на регистрация (за юридическо лице и едноличен търговец) или постоянен адрес (за физическо лице) в работните дни.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА