Над 37,5 млн. лв. са преведени на земеделските стопани по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
1 Минути
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 37 559 909 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ (28 538 381) и мярка 11 „Биологично земеделие“ (9 021 528) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. на 2842 земеделски стопани за Кампания 2023.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите по мярка 10 „Агроекология и климат“ се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г., а по мярка 11 „Биологично земеделие“ – съгласно разпоредбите на чл. 11 от Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г.

Подпомагането по мерките е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични и/или биологични дейности. Припомняме, че 75 % от средствата се осигуряват от ЕЗФРСР, а 25 % от националния бюджет.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА