Допълнителни 18 млн. лева са изплатени от ДФЗ по мярка 10 „Агроекология и климат“

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
1 Минути

Държавен фонд „Земеделие“ преведе допълнително близо 18 млн. лв. (17 988 138 лв.) по мярка 10 за „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане по мярката са получили 702 земеделски стопани, а изплатените средства за Кампания 2019 са за кандидати с поети ангажимент по направления „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“ и „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)“, както и комбинация между различните направления от мярката, които към момента не бяха получили подпомагане.

Общо изплатената сума за агроекология и климат за Кампания 2019, заедно с преведените до момента субсидии по отделните направления на мярка 10 достигна 61 млн. лв. (61 204 134 лв.). Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% – от националния бюджет. Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 година.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА