Активен фермер: Условия, как се дефинира и кой има право на подпомагане

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

За да се гарантира ефективното използване на средствата за подпомагане, държавите-членки, включително и България, са задължени да определят ясни критерии за квалификацията на активни земеделски стопани.

В съответствие с одобрения Стратегически план на България, активен земеделски стопанин се определя като физическо или юридическо лице, което е земеделски стопанин, съгласно определението в регламента на ЕС № 2021/2115 и е вписано в националния регистър на земеделските стопани.

За да бъде признат като активен земеделски стопанин, лицето не трябва да извършва нито една от дейностите, посочени в негативния списък, и трябва да отговаря на определени критерии, а именно:

  • Основната дейност на юридическото лице, което е търговец и едноличен търговец, съгласно кода на икономическата му дейност, определено в търговския регистър с удостоверение от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност или предметът на дейност, основната икономическа дейност

или

  • упражняваната дейност на юридическото лице, което не е търговец и физическото лице съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност или може да докаже, че доходите му от селскостопанска дейност съставляват най-малко 1/3 от общия доход на стопанството или годишният размер на директните плащания е минимум 5% от общите приходи

Освен това, лицето може да бъде признато като активен земеделски стопанин, ако доходите му от селскостопанска дейност съставляват поне 1/3 от общия му доход или ако годишният размер на директните плащания е минимум 5% от общите приходи.

За определяне на статута на активен земеделски стопанин се взема предвид и размерът на директните плащания през предходната година. Лицата, чиито плащания не надвишават 5000 евро, се считат за активни земеделски стопани. В случай че земеделският стопанин не е подал заявление за директни плащания, те се определят чрез умножаване на броя на допустимите хектари или животни по единичната сума на подкрепа на хектар или на животно през предходната година.

Към момента, в България Държавният фонд Земеделие е извършил първи транш по интервенцията за основно подпомагане на доходите на устойчивите земеделски стопани, след като са приключили административни проверки и проверки на терен. Това е част от усилията на страната да осигури подкрепа за земеделските стопани.


Още по темата:
„Активен фермер“: 759 бенефициента остават без директни плащания заради спорната дефиниция

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама