Променят условията за санитарните сечи в горите

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Вижте какви са предложените нови изисквания

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите е публикувана за обществено обсъждане до 15-ти септември.

Предложените промени са насочени към постигане на следните цели:

-Прецизиране на начина за провеждане на санитарни и принудителни сечи, чрез наличието на горскостопански план или програма, издадено предписание или одобрено план – извлечение, когато няма утвърден горскостопански план, или за изменение на насоката на стопанисване при утвърден горскостопански план или програма.

-Определяне на органите, взимащи решение за отсичане на дървета в изключителните случаи по смисъла на т. 57 от допълнителната разпоредба на Закона за горите и случаите, при които се извършват.

-Регламентиране на случаите на издаване на план-извлечение и предписание.

Според предложените изменения и допълнения, провеждането на санитарни сечи ще бъде допустимо само в някой от следните случаи:

  • са предвидени в горскостопански план или програма;
  • има издадено предписание от директора на съответната Регионална дирекция по горите или от съответната лесозащитна станция;
  • има одобрено план – извлечение, когато няма утвърден горскостопански план или за изменение на насоката на стопанисване при утвърден горскостопански план или програма.

Наредбата предвижда още създаването на два члена, касаещи процедурата при промяна на вида на сечите и издаването на предписание за провеждане на санитарни и/или принудителни сечи

Според текста на Наредбата, промяната на вида на сечта се извършва, без изготвяне и одобряване на план-извлечение, в случай че се запазва насоката на стопанисване. Преминаването от дългосрочно-постепенна или изборна сеч към краткосрочно-постепенна сеч не се допуска.

Освен това, Наредбата предвижда предписание за провеждане на санитарни и/или принудителни сечи да се издава от Регионална дирекция по горите или съответната лесозащитна станция по образец, утвърден от изпълнителния директор Изпълнителната агенция по горите.

Решението за издаване на предписанието е на Регионална дирекция по горите или съответната лесозащитна станция, въз основа на изготвен констативен протокол от теренна проверка. След изтичане на срока на предписанието и при доказана необходимост, може да се издаде ново предписание, след изготвяне на констативен протокол.“

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements