Етикет: обществено обсъждане

ЕК увеличава тавана по de minimis от 25 на 37 хиляди евро

Обществена консултация по промяна на Регламента за de minimis тече до 21-ви

Стартира Кампанията по директни плащания за 2024 г.

Земеделските стопани могат да очертават площите си, да заявяват животни и схеми

Обществено обсъждане: Наредба за техническата помощ по СПРЗСР до 2027 г.

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на подпомагане по

Бенефициенти по подмярката заради войната в Украйна могат да подават заявки за...

Бенефициентите по подмярката заради войната в Украйна ще могат да подават заявки

Променят условията за санитарните сечи в горите

Вижте какви са предложените нови изисквания Наредба за изменение и допълнение на

МЗХ публикува за повторно обществено обсъждане процедури по НПВУ

Министерството на земеделието и храните публикува за второ обществено обсъждане насоки за