ЕК обнови правилата за азотфиксиращите култури

Златко Златков
Златко Златков
4 Минути

Европейската комисия промени част от съдържанието на изискването за приоритетните екологични площи (ПЕП), които ще се спазват след 2015 г., като увеличи размера на определящия фактор за азотфиксиращите култури, съобщава Agra Europe. В следствие на промените тежестта на площите, засети с такива култури, ще бъде по-голяма при определянето на ПЕП, отколкото се планираше първоначално. Определящият фактор за азотфиксиращите култури ще бъде 0.7 м вместо 0.3 м, каквото беше първоначалното предложение на Комисията. Това означава, че 10 м2 от тези култури ще се равняват на 7 м2 и от следващата година те ще трябва да заемат поне 5% от стопанството (от 2017 г. този дял трябва да се повиши до 7%).

Промяната на определящия фактор беше потвърдена в делегиран регламент, променящ делегираните актове, които съдържат детайли за прилагането на реформата на Общата селскостопанска политика след 2013 г. Страните-членки могат да избират характеристиките на ПЕП от списък, като за всяка характеристика има различни фактори за конверсия и оценка (в таблицата по-долу).

Освен това Комисията увеличи повече от два пъти временния определящ фактор за азотфиксиращите кулутри като люцерна, детелини и лупина от 0.3 на 0.7. Освен това тя се съгласи да ограничи използването на пестициди и торове, и приоритизира развитието на биоземеделието.

Комисията променя правилата за ПЕП, защото те предизвикаха спорове, като основният аргумент „против“ беше, че те значително намаляват производствения потенциал на земеделието в ЕС. Промените бяха подкрепени от земеделските асоциации на ЕС.

В идните седмици Комисията ще публикува още актове за прилагане на реформата на ОСП, като се очаква да има такива за определяне на режима за лозовия посадъчен материал (този режим ще влезе в сила от 2016 г.).

Фактори за конверсия и оценка на приоритетните екологични площи

 Характеристики Фактор за конверсия (м/дърво до 2м) Коефициент за оценка Приоритетна екологична област(ако се прилагат и двата фактора)
Угари (на 1 м2) не е наличен 1 1 м2
Тераси (на 1 м) 2 1 2 м2
Характеристики на ландшафта:      
Плетове/зони с дървета (на 1 м) 5 2 10 м2
Изолирано дърво (на едно дърво) 20 1.5 30 м2
Дървета в редица (на 1 м) 5 2 10 м2
Група дървета/горички в полето(на 1 м2) не е наличен 1.5 1.5 м2
Граница на полето (на 1 м) 6 1.5 9 м2
Езерца (на 1 м2) не е наличен 1.5 1.5 м2
Ровове (на 1 м) 3 2 6 м2
Традиционни каменни стени (на 1 м) 1 1 1 м2
Други характеристики, които не са изброени по-горе, но са защитени с ПДЗЕС*, ЗУИУ2** или ЗУИУ3** (на 1 м2) не е наличен 1 1 м2
Буферни зони (на 1 м) 6 1.5 9 м2
Зони от горския фонд (на 1 м2) не е наличен 1 1 м2
Зони до периферията на гори (на 1 м)Без производствоС производство  66   1.50.3   9 м21.8 м2
Зони с високоенергийни култури (на 1 м2) не е наличен 0.3 0.3 м2
Залесени зони според член 32(2)(b)(ii) (на м2) не е наличен 1 1 м2
Зони с бързо развиващи се култури или със зелена покривка (на 1 м2) не е наличен 0.3 0.3 м2
Зони с азотфиксиращи култури (на 1 м2) не е наличен 0.7 0.7 м2

*Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕУ)

**Законно установени изисквания за управление (ЗУИУ) 2 и 3

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА