sn_1

ЕК обнови правилата за азотфиксиращите култури

Европейската комисия промени част от съдържанието на изискването за приоритетните екологични площи (ПЕП), които ще се спазват след 2015 г., като увеличи размера на определящия фактор за азотфиксиращите култури, съобщава …