Август 9, 2022

Лавандула - стр. 2


Всяка година площите с културата се увеличават с 40-50%, като през 2018 г. стопаните в страната са засели 11 881 ха, реколтирани са 9 695 ха при среден добив от 3 557 кг/ха.

Производството възлиза на 34 481 тона, което може да се сравни с 27 659 тона през 2017 г. От декар насаждения производителите от Добруджа през този сезон дестилират между 3 килограма и 15 килограма масло. Културата се развива добре в Добруджа и в Тракия.

Лавандула – какво представлява

Лавандулата е свето и топлолюбиво растение, затова добре да се отглежда на южно, югоизточно или югозападно изложение, с пропусклива почва, защитена от ветрове. Растението е трайно насаждение, което може да се използва от 15 г. до 25 г.

Важна е подготовката на почвата, която се състои от почистване на терена, натораване, изораване и култивиране. Година преди засаждането площта се оставя на черна угар за провеждане на мерките за борба с плевелите и за създаване на добре подготвен орен почвен пласт.

Най-важни при отглеждането на културата са първите две години след нейното засаждане. През това време растението има нужда от повече грижи. Необходимо е да не се допускат плевели и да се прави редовно окопаване, за да може насажденията да станат на туфи. Растението започва да цъфти след средата на месец май и през първото десетдневие на юли е готова за извличане на маслото в специални дестилатори.

България е най-големият в света производител на ароматното масло от лавандула с годишно производство от около 200 кг. Близо 80-85% от произведеното масло намира добър международен прием, както в страните от ЕС, така и в трети страни.

Вътреобщностните доставки на българско лавандулово масло за Франция за поредна година са с най-голямо количествено и стойностно изражение.

През 2017г. на френския пазар са реализирани почти 50% от целия експорт от този продукт. Нараства търсенето на лавандулово масло за САЩ – с изнесени 38,1 тона през същата година.

В сайта на Agrozona.bg ще намерите актуална информация за отглеждането на лавандула в България, ще прочетете за преработката на културата, ще получите данни за пазарната реализация на лавандуловото масло, както и за новите тенденции в сектора.

Прочети повече