Законът за защита на растенията се обсъжда на първо четене в Народното събрание

Златко Златков
Златко Златков
3 Минути

Законът за защита на растенията се обсъжда днес на първо четене в Народното събрание. В общите разпоредби на законопроекта, с вносител Министерски съвет са определени предметът на закона, мерките по прилагането на европейското законодателство в областта на растителната защита, изброени са публичните регистри и дейностите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като компетентен държавен орган за осъществяване на официалния контрол в страната. Във връзка с опазването на земеделските култури от икономически важните вредители се въвежда изискване да бъдат прилагани общите принципи за интегрирано управление на вредителите. Определят се условията и редът за извършване на интегрирано производство на растения и растителни продукти, и ред за обявяване на каламитет или епифитотия от икономически важни вредители.
По отношение на фитосанитарния контрол е разписан ред за движение, внос и износ на растенията и растителните продукти, и за осъществяване на фитосанитарен контрол при транзитно преминаване и реекспорт. Министърът на земеделието и храните ще може да разпорежда прилагане на спешни мерки при непосредствена опасност от разпространение на карантинни вредители.
Регламентиран е ред за биологичното изпитване на растителнозащитните продукти; за тяхната търговия, преопаковане, съхранение и за съответния последващ контрол; за тяхното класифициране, категоризиране, опаковане, етикетиране, рекламиране и употреба; за пускането на пазара и употребата на семена за посев, третирани с продукти за растителна защита. В закона е разписан и ред за производството и вноса на неодобрени активни вещества, за тяхното съхранение, транспорт и износ, както и ред за производство, съхранение и транспортиране на неразрешени продукти за растителна защита.
Въвежда забрана за въздушно пръскане на земеделски култури, освен в случаите, когато липсват други възможности за контрол на вредителите или когато въздействието върху здравето на хората и околната среда е очевидно по-малко в сравнение с наземното прилагане на продукти за растителна защита.
Предвидено е Министерският съвет да одобри Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди, съдържащ цели, мерки и срокове, с оглед намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда, и за насърчаване въвеждането на интегрирано управление на вредителите или на алтернативни методи.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама