Пръскането с дронове събира бранша за сериозна дискусия в Парламента

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
12 Минути

Промените в Закона за защита на растенията разбуниха духовете, но задават въпроси дали сме готови за изискванията на прецизното земеделие

Възможностите за обработка на земеделските площи с дронове ще бъдат регламентирани с промени в Закона за защита на растенията, които ще бъдат обсъждани на първо четене в Комисията по земеделието, храните и горите в Парламента утре. Вносител на законопроекта е Десислава Танева и група народни представители, като мотивите на вносителите сочат, че към момента съществува празнота по отношение на законодателството в областта. В сега действащия Закон за защита на растенията (ЗЗР) са уредени два вида пръскане – въздушно и наземно. Безпилотните въздухоплавателни средства, или дронове, не могат да бъдат причислени към нито един от тези два вида, в същото време те вече се използват от голяма част от стопаните.

Танева Десислава

Според вносителя, Десислава Танева, „това е от типа законопроекти, които са най-безспорни. При условие, че бизнесът и средата налагат определени технологии,  отговорност на законодателния орган е да бъдат регулирани по начин, по който се въвежда ред и прецизност. В този случай дори може да се каже, че законодателят върви след бизнеса, защото на практика тази технология се ползва и тя става все по-конкурентна“, допълни тя за Агрозона.

„Една от целите по Зелената сделка, които са имплементирани в нашия Стратегически план, е да стимулираме земеделските стопанства да прилагат техники за прецизно земеделие и това е една от тези технологии, за по-екологосъобразни земеделски практики.“, коментира Танева. „В момента на практика всеки използва дронове за пръскане, няма регулация, няма регистрация на тези пръскания, не се регистрират в системата на БАБХ за уведомяване на пчеларите и те трябва да са едни от най-заинтересованите да се регламентира една дейност, която в момента се реализира, защото има празнота в закона.“, допълни още Десислава Танева.

„Чрез тази технология се постигат част от зелените цели на Зелената сделка, имплементирани в Стратегическия план, това води до значително по-ефективно осъществяване на земеделската дейност, като намаление на количествата препарати за растителна защита, по повод на това, че е по-прецизна технология, намаляване на количествата вода, по-ефективно опръскване, това е научно доказано от независими трети страни. Това е безспорно. Ние правим регулация на дейност, която вече се извършва, защото е по-ефективна. Това ще позволи и разработването на нови технологии не само за пръскане с дрон, а и за много други дейности, които земеделските производители трябва да извършват, за да прилагат прецизни технологии и практики в тяхната дейност.“, каза още депутатът.

Според Танева чрез тази технология се ще намали значително количеството на ползваните препарати за растителна защита, особено в зеленчукопроизводството, където стопанството е с различни култури и понякога се изискват различни препарати за всяка една от тях.

В полза на този вид пръскане вносителите предлагат няколко довода, сред които прецизното третиране на определените засегнати площи или растения, ниската височина, от която може да се пръска, както и използването на точни количества препарати, които да доведе до по-ограничено използване на вредните вещества.

 

Думата на бранша

В полза на промените на Закона за защита на растенията се изказаха ред браншови организации в земеделието, за които въвеждането на правила в използването на дронове е навременно и необходимо.

Според Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) „липсата на правна уредба свързана с използването на иновативните технологии и в частност безпилотните летателни средства (дронове) в земеделието създава, както пречки пред използването им, така също и възможност за безконтролното им използване. Дронове се използват и сега без това да е регулирано, което считаме, че създава различни рискове и като всяка нерегулирана дейност създава възможности за различни злоупотреби“, допълват от АЗПБ. По мнението на браншовата организация регламентирането на пръскането с дронове ще гарантира здравето на заетите в изпълнението на пръсканията, тъй като средството позволява дистанционна работа. „Използването на новите технологии в земеделието и в частност дроновете, като техника за прилагане на ПРЗ, е изцяло в синхрон с предизвикателствата, които стоят пред земеделските производители за развитие на така нареченото прецизно земеделие, осигуряващо намаляване на количествата използвани пестициди и постигането на по-екологично производство. Едно от безспорните преимущества на предлаганите промени и възможността за използване на дроновете, поради което и ние подкрепяме тези промени е ограниченото разпръскване на струята, съответно по-малко засегнати съседни територии, по-малко замърсени почви и водоизточници“, казват от АЗПБ.

От Асоциацията изтъкват и чисто икономическия ефект от така предложените промени – намаленото количество на необходимите ПРЗ, наред с намалените разходи за гориво в сравнение с тези при наземното и въздушното пръскане имат огромно значение, особено в ситуация на повишаваща се инфлация и растящите цени на препарати, консумативи и работна ръка. „Това е от изключително важно значение и за по-малките стопанства, разположени на по-труднодостъпни терени, за чиято обработка и третиране са необходими по-големи ресурси, съответно и повече финансови средства при конвенционалното пръскане. Легитимирането на възможността за използването на дроновете в грижата за различните култури категорични ще окаже положителен ефект в тези стопанства, а и във всички други, в които е необходимо използването на ПРЗ.“, казват още от АЗПБ.

На подобно мнение са и от Асоциацията на производителите и вносителите на земеделска техника и технологии в България (АГРОТЕХ). От организацията твърдят, че освен ползите за здравето на хората и прецизното третиране, използването на подобни технологии не водят до уплътняване на почвата, както тежките машини, съкращават разходите за стопаните, позволяват комбиниране на дейности, намаляване на количеството изразходвани вода и препарати и осигуряват възможност за устойчиви земеделски практики.

В полза на прецизната технология становище изпратиха и от Селскостопанска академия и Аграрен университет – Пловдив, според които въвеждането на регулация на ползването на дронове за земеделски операции ще даде възможност за провеждането и на много научни изследвания.

 

Регистрация на средствата

Според предложенията операторът, който трябва да извършва третирането с дрон, трябва да отговаря на изискванията за регистрация съгласно Закона за гражданското въздухоплаване, както и самият дрон. Площите, които пък трябва да бъдат третирани по този начин, не могат да бъдат в пояси от 1 до 3 на санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битови нужди, както и в близост до жилищни територии, паркове и градини, и спортни площадки.

В рамките на обсъждането от Министерство на транспорта и съобщенията коментират в становище нуждата от прецизиране на текстовете във връзка с попадащите под разпоредбите на ред европейски регламенти използването на безпилотни летателни средства. Според становището пръскането с дрон трябва да се приравни на въздушното пръскане без да се дава предимство на никоя от двата вида експлоатация, както и да се добави нуждата от издаване на инструкция за проверка на използваното оборудване от ГД Гражданска въздухоплавателна администрация, а самите оператори трябва да имат разрешително за тази дейност.

С дрон ще могат да се използват всички продукти за растителна защита, разрешени за употреба с наземна техника, а при нужда от използване на професионални препарати, операторът ще трябва да притежава сертификат за работа с тях.

 

Има ли ползи за пчеларите

За пореден път в пчеларската гилдия се отчитат разделение в мненията. И докато някои пчеларски организации подкрепят измененията в Закона, отчитайки ги като стъпка в правилната посока, други се обявиха против предложения Законопроект.

“Ние сме абсолютно “за” това изменение в Закона за защита на растенията. Считаме, че с дроновете ще се прилагат много по-прецизно препаратите за растителна защита и ще могат да се прилагат във време и части на денонощието, когато пчелите не летят. Това е невъзможно при използване на авиационна техника, която е супер неточна и се получават големи замърсявания при използването й”, заяви в интервю за Агрозона Петко Симеонов, председател на сдружение „Биологично пчеларство“.

“Напълно подкрепяме, дори адмирираме предложените изменения и се надяваме все повече фермери да започнат  да използват прецизна техника за растителна защита, където има по-точно дозиране, по-точна геолокация и това изменение е за нас е абсолютно стъпка в правилната посока”, коментира още Симеонов.здраве на пчелите, платформа, Agrozona.bg

“За съжаление има някои ретроградни пчеларски организации, които не знаят какво искат и не мога да разбера чии интереси защитават те. Повече ги притеснява това, че авиаторите ще останат без работа, отколкото опазването на пчелите”, коментира той.

На обратното становище обаче стоят от сдружение „Обединен български пчеларски съюз“. “В становище, което сме изпратили до участниците в Комисията по земеделието, храните и горите в НС, посочваме в 10 точки причините, поради които не одобряваме предложените изменения”, коментира за Агрозона Михаил Михайлов, председател на УС на сдружението. Сред основните мотиви “против” Михайлов посочва липсата на експериментално доказани предимства на дроновете, спрямо въздушното и наземно третиране. Михайлов допълва още, че липсват доказателства относно третирането на растения с дронове и през тъмната част на денонощието. Михайлов посочва още, че проектът на ЗИД на ЗЗР не е бил подложен на обществено обсъждане, като допълва, че преди изготвянето на такъв проект е необходимо текстовете в него да бъдат съгласувани със заинтересованите страни, каквито са и пчеларските организации.

От Националния браншови пчеларски съюз също изразяват приветствие към инициативата за уреждане на пръскането с дронове. В становище, изпратено до Комисията по земеделие, от НБПС посочват още, че напълно подкрепят този нов съвременен начин на пръскате, но считат, че  настоящия Законопроект не изпълнява основното изискване пълно и изчерпателно да урежда това обществено отношение, като добавят, че според тях се изисква допълнително прецизиране на текстовете в ЗИД.

НБПС обръща внимание и върху необходимостта Центъра за определяне на риска по агрохранителната верига да даде своето обосновано становище относно този начин на пръскане, както и регулациите, които ще бъдат наложени.

 

 

 

 

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements