Етикет: угар

България ще прилага през 2024 г. дерогация по ДЗЕС 8

Изключението се отнася за земята, оставена под угар, както и за междинните

ДЗЕС 8: Какви са минималните дялове от нивите, предназначени за непроизводствени нужди...

Вижте изискванията на стандарта за добро земеделско и екологично състояние Стандартът за

До 30 дни казваме на ЕК дали ще ползваме дерогацията за угарите

ЕК разреши временна дерогация за 2023 за изискванията за сеитбооборот и поддържане

Новите правила за угарите за Кампания 2022 г вече са в сила

Държавата предвиди три изключения за ползването им заради продоволствената криза Новите правила

Изключение за 2022 г: Включват угарите в площите за производство

Заради продоволствената криза Европейската комисия позволи всяка държава да одобри изключения, при

Проект: Земята, оставена под угар, ще се брои за отделна култура по...

Три дерогации на европейски регламент ще позволят площите да се признават и

Нови критерии за допустимост на земеделските площи за подпомагане предлагат от МЗХГ

Проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане

Угар, междинни и азотофиксиращи култури – най-честите еко практики

Доклад на Европейската комисия гласи, че екологично насочените площи могат да допринесат

Угар = 1 обработка и 50 см

В проекта на наредбата, въвеждаща новата дефиниция за угар, се предвижда угар

РЕКЛАМА