ниви поле пролет

Нови критерии за допустимост на земеделските площи за подпомагане предлагат от МЗХГ

Проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ е публикувана на сайта на аграрното министерство за обществено обсъждане, …

цвете природа детелина

Угар, междинни и азотофиксиращи култури – най-честите еко практики

Доклад на Европейската комисия гласи, че екологично насочените площи могат да допринесат за намаляване на въздействието от някои земеделски практики върху околната среда като създадат благоприятни ефекти за биоразнообразието, почвата, …

pole_niva_jito

Угар = 1 обработка и 50 см

В проекта на наредбата, въвеждаща новата дефиниция за угар, се предвижда угар да е земя, на която не се произвежда продукция и до 31-и май на съответната година е направена …