Свива се размерът на реколтираните площи с основни култури в страната през 2015 г.

Лилия Александрова
Лилия Александрова
3 Минути

През 2015 г. размерът на реколтираните площи с пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица се предвижда да бъде сравнително по-нисък в сравнение с миналата година, най-вече поради лошите климатични условия през предходната година, които не позволиха навременното провеждане на мероприятията за подготовка на площите и засяване на есенните зърнени култури.

Това се казва в доклада „Средносрочни предвиждания за развитието на избрани култури от сектор зърно и маслодайни култури“ изготвен от Центъра за икономически анализи на селското стопанство към Институт по аграрна икономика – София в асоциирано партньорство с Изследователски институт по храни и аграрна политика на Университета Мисури.

Ситуацията през 2015 г. е и по-различна от тази през 2014 г. именно и със старта на новите схеми на политика за ЕНП и диверсифициране на културите, като фермерите все още не са изградили своето поведение, което е и другата причина за по-значителното намаление на засетите площи с основните зърнени и маслодайни култури. Ниските цени от 2014 г., както и по-високите разходи през предходната година също оказват негативно влияние върху засетите площите през настоящата година.

Площите с пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица достигат най-високия си дял от използваемата земеделска площ в страната през 2013 г. – 61%. През 2014 г. се наблюдава намаляване в размера на реколтираните площите със зърнени и маслодайни култури, като цяло поради изключително лошите климатични условия. Най-много са площите с пшеница, като през годините те варират между 1,1 – 1,25 млн.ха. Налице е увеличение на площта със слънчоглед, достигайки през последната година над 0,8 млн. ха. Царевицата се колебае малко под 0,4 млн. ха, докато при ечемика през последните години е налице лек, но устойчив тренд на намаление на площите с тази култура под 0,2 млн. ха.

Предвижданията за площите до 2020 г. е за известен спад, който освен от пазарните условия зависи и от прилагането на изискванията на ОСП в България. Въвеждането на изисква- нето за поддържане на т.н. Екологично насочени площи (ЕНП) и другите „зелени” компоненти, които най-общо целят намаляване на интензитета на обработка на земеделската земя и прилагане на дейности благоприятни за биоразнообразието и борбата с климатичните промени, ще се отрази на площите с тези основни култури.

Все пак намалението няма да е значително, и ще се отрази най-вече на площите с пшеница и слънчоглед. Предвижда се задържане на същото ниво на площите при царевицата, и дори е възможно леко увеличение. Царевицата е сред най-доходоносните култури, но същевременно силно колеблива по отношение на добивите. Съгласно напра- вените предвиждания, площите с рапица ще бъдат относително стабилни около 150 хил. ха.

Ploshti

Източник: МЗХ, проект САРА

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА