Облекчават изискванията към кланици за обекти, регистрирани по чл. 137

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
2 Минути

Облекчени изисквания към кланичните пунктове и помещенията за транжиране, обработка и/или преработка, разположени към тях въвежда нова Наредба за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове, която е подготвена от земеделското министерство и е в процес на обществено обсъждане. Документът дава възможност в кланичния пункт да се колят животни, които са собственост на фермера или внесени от друг регистриран животновъден обект на същия фермер. В кланичните пунктове ще могат да се колят животни от един вид или комбинация от различни видове, като общият им брой не може да надхвърля броя животни, определен като „ограничен брой животни“. За едри и дребни и преживни животни, свине и щраусовидни птици максимумът е 1000 единици годишно, а за пилета бройлери, водоплаващи птици и пуйки, други видове птици (японски пъдпъдъци, токачки, фазани, яребици) и лагоморфни – 150 000 животни годишно.

С проекта на наредба се дава възможност кланичният пункт да се изгражда на територията на ферма, регистрирана като животновъден обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на която собственик или ползвател е фермерът и на територия, на която собственик или ползвател е група или организация на производители, призната със заповед от министъра на земеделието, храните и горите. В първия случай в кланичните пунктове ще се колят животни на фермера, който е собственик или ползвател  на фермата или животни, внесени от друг регистриран животновъден обект на същия фермер, а във втория случай ще се колят само животни, собственост на членовете на групата или организацията на производители, които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и са разположени в същата и/или съседни административни области по регистрация на кланичния пункт.

 

Четете още: За втори път удължават срока за кандидатстване за нови кланици

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама