Етикет: изисквания

Над 203 млн. евро е бюджетът по еко схемите за Кампания 2024...

Плащането по тях се извършва на хектар при спазване на екологичните практики

България настоява за прилагане на опростен подход и към ДЗЕС 4 и...

България напълно подкрепя идеята за освобождаване на биологичните фермери от изискванията на

Семинар на тема “Нови аспекти в законодателството при употребата на ПРЗ” ще...

Присъствен семинар на тема „Нови аспекти в законодателството при употребата на продукти

Георги Костов: Преобразуването на горските стопанства в ЕАД ще доведе до фалити

"Чужди фондове ще навлязат, защото не ги интересуват нашито гори, а въглеродните

Нови изисквания към доставчиците на храни, НАП започва проверки

От 3 януари Националната агенция за приходите (НАП) въвежда режим за задължително

Утвърдени са промените в Насоките за кандидатстване по подмярка 4.1 от ПРСР...

Промяната е свързана с намаляване на административната тежест и актуализация на част

ДЗЕС 3 забранява изгарянето на стърнища от полски култури

Министерството на земеделието и храните публикува подробен Наръчник за практическо приложение на условията

Говеда, овце, кози: Как да гарантирате биосигурността на стопанството си

Експерти представят актуалните зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти "Зоохигиенни изисквания към животновъдните

Забраниха хранителните добавки в меда

Само чист пчелен мед ще може да се продава по магазините Етикетът

Опростяват процедурата за риболов с малка лодка

Дребномащабният риболов в Черно море ще се обособи като специфична стопанска дейност