Над 203 млн. евро е бюджетът по еко схемите за Кампания 2024 г.

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Плащането по тях се извършва на хектар при спазване на екологичните практики за съответната еко схема

Бюджетът по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните или т. нар. „еко схеми“ е в размер на 203, 6 млн. евро. Плащането по тях ще продължи да се извършва на хектар при спазване на екологичните практики за съответната еко схема. Това заяви заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов по време на среща от информационната кампания за директни плащания 2024 г. в Стара Загора.

Ставката за всяка една от осемте еко схеми е различна, като земеделските стопани имат възможността да заявяват цялото или част от стопанството си за подпомагане.

Върху една и съща площ може да се приложи повече от една практика, включена в различна еко схема.

Еко схемите с най-висок бюджет са еко схемата за намаляване използването на пестициди-  близо 86 млн. евро, 44 млн. евро по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури, а по схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал размерът за 2024 г. е 40 млн. евро.

Заместник министърът информира производителите, че в края на месец април е изпратена последната версия на първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. от българска страна към Европейската комисия.

„Очакваме в края на месец май да получим одобрение на Плана от ЕК и затова МЗХ публикува проект на наредби за прилагане на директните плащания за обществено съгласуване, което продължава до 20 май.“, посочи той.

„Всички нови компоненти, включени в изискванията за кандидатстване, ще се обяснят и разяснят детайлно“, категоричен бе заместник-министърът. Той съобщи още, че миналата седмица е стартирал прием по държавната помощ за хуманно отношение към животните в двете направления свиневъдство и птицевъдство.

По време на срещата експерти от министерството обясниха, че ЕК е предприела действия за облекчаване на административната тежест, за да се набележат сферите, в които отделни аспекти могат да се усъвършенстват. Целта е да бъдат улеснени земеделските производители  при прилагането на новите правила на ОСП.

Подробно бяха разяснени стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС/

Новият елемент при ДЗЕС 5 за ограничаване на ерозията на площи с наклон над 10% или вертикални обработки без обръщане на слоя, минимални, ивични или нулеви обработки на почвата е, че за всички обработваеми земи, почвообработващите операции се извършват напречно на склона или по хоризонталите на терена.

При ДЗЕС 6 в земеделското стопанство е задължително върху минимум 80% от цялата обработваема площ  през периода от 1 юни до 30 септември да се поддържа  минимална почвена покривка.

Поне две различни култури трябва да се отглеждат на площи между 10 и 30 ха, а когато размерът на обработваемата земя в дадено стопанство е повече от 30 хектара, диверсификацията на културите се състои в засяването и отглеждане в стопанството на поне три различни култури, е записано в ДЗЕС 7.

Отпада задължението при ДЗЕС 8  за поддържане на поне 4% от обработваемата земя като непроизводствена площ.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама