Национална служба по зърното оптимизира структурата си

Златко Златков
Златко Златков
2 Минути

Структурата на администрацията на Националната служба по зърното (НСЗ) ще бъде оптимизирана така, че да работи още по-ефективно и ефикасно. Това ще стане с помощта на проект „Усъвършенстване на структурата и насърчаване на организационното развитие на Национална служба по зърното (НСЗ)“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта възлиза на 100 953 лв, съобщават от службата.

Ръководителят на проекта г-н Павел Николов поясни, че оптимизирането на работата на НСЗ ще бъде постигнато чрез реализирането на двете специфични цели – оптимизиране на структурата на администрацията на НСЗ и подобряване на работните процеси за повишаване на ефективността и ефикасността. С доброто изпълнение на проекта Национална служба по зърното ще постигне: оптимизиране на структурата и числеността с възложените й функции и задължения; актуализиране на вътрешната нормативна уредба за подобряване на работните процеси във всичките и звена; усъвършенстване на административните услуги, предоставяни от администрацията.

Изпълнението на проекта ще допринесе за реорганизация на администрацията на  НСЗ, като целта е да се постигне ефикасност и по-добро разпределение на бюджетните средства. С оптимизирането на процесите ще се редуцира времето и разходите на администрацията при изпълнението на законовите изисквания. Ще се подобри  институционалната структура и взаимодействието вътре и вън от администрацията.

В рамките на проекта ще бъде извършен функционален анализ съгласно единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Той има за цел да идентифицира силните и слабите страни на администрацията, проблемните процеси, което да доведе до повишаване на ефективността и ефикасността администрацията.

Друг важен аспект от идентифицираните потребности е и съобразяването на числеността на администрацията с възложените й функции и задължения и при установяване на необходимост от извършване на вътрешно преструктуриране.

С проекта се цели изпълнение на поставените в ОПАК цели за подобряване на управлението, организацията и функционирането на административните структури и по-конкретно се вписва в Приоритетна ос I, насочена към проблема с ниската ефективност в дейността на администрацията.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама